Fra fall til plutselig vekst i Storbritannia

Det norske gjenvinningsselskapet Geminor sin avdeling i Storbritannia opplever for tiden en kraftig økning i etterspørselen etter materiale for energi- og materialgjenvinning – både nasjonalt og for eksport. Foto: Geminor

Ifølge analyseselskapet Footprint Services har Geminor lenge beholdt posisjonen som den største eksportøren av refuse-derived fuel (RDF) og solid recovered fuel (SRF) fra England. De første 6 månedene av 2022 har imidlertid vist et moderat fall i eksportert RDF, først og fremst til Skandinavia. En brå vekst i etterspørselen i juli representerer imidlertid en endring i denne utviklingen.

– Skandinaviske mottakere forbereder seg nå på en sesong med energimangel, sier Senior Account and Development Manager hos Geminor UK, Oliver Caunce. Foto:Geminor

Dette er først og fremst knyttet til behovet for energisikkerhet til vinteren, forklarer Senior Account & Development Manager i Geminor UK, Oliver Caunce i en pressemelding fra selskapet.

– De norske og øvrige nordiske WtE-anleggene forbereder seg på at noen land kan gå inn i resesjon, og dermed ha mindre avfall tilgjengelig. Enhver form for energiproduksjon som ikke har bånd til Russland er derfor gunstig for øyeblikket. Markedene som vanligvis er på pause om sommeren, så som Norge, Sverige, og Danmark, er nå i full gang med å lagre avfallsbasert drivstoff til den kommende vinteren.

– Det har også vært betydelig uro i det tyske avfallsmarkedet grunnet geopolitiske og makroøkonomiske faktorer. Dette har motivert enkelte mottakere til å importere gjennom sommeren på grunn av fremtidig usikkerhet rundt tilbudet, sier Caunce.

Oliver Caunce forventer at etterspørselen vil fortsette utover høsten.

– Vi følger markedet spesielt nøye nå når vi går inn i en mer uforutsigbar periode. Å videreutvikle våre forsyningskjeder og leverandørbaser vil være viktig i arbeidet med å skaffe nok materiale for energi- og materialgjenvinning over hele Europa den kommende sesongen, sier Senior Account and Development Manager hos Geminor UK, Oliver Caunce i pressemeldingen.

 

 

 

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE