Lysrør med kvikksølv fases ut i 2023

Miljøet blir spart for mye kvikksølv når flere av lysrørene og sparepærene som inneholder denne miljøgiften nå etter hvert forsvinner fra markedet. Foto: Anne Sofie Gjestrum/ Miljødirektoratet.

EU har vedtatt å fase ut flere typer lysrør som er vanlige å bruke både hjemme og på arbeidsplasser. Lysrørene EU faser ut inneholder kvikksølv.

Miljøet blir spart for mye kvikksølv når flere av lysrørene og sparepærene som inneholder denne miljøgiften nå etter hvert forsvinner fra markedet, heter det i en nyhetsmelding fra Miljødirektoratet.

Kvikksølv er svært helse- og miljøskadelig, og har lenge vært forbudt i en rekke elektriske og elektroniske produkter, også i mange lyskilder. Noen kvikksølvholdige lysrør og sparepærer har imidlertid vært unntatt fra forbudet fordi det har manglet alternative lysrør.

Lysrørene og sparepærene som nå fases ut er av de mest vanlige vi bruker. Vi finner de igjen på kontorer og arbeidsplasser, i skoler og i hjemmet. De brukes også i industri. I dag finnes det gode, kvikksølvfrie alternativer, blant annet LED-lysrør og LED-pærer.

– Det er en veldig god nyhet for helse og miljø at lysrørene med kvikksølv forsvinner fra markedet og etter hvert fra boliger, arbeidsplasser og andre bygg. Kvikksølv er en av de farligste miljøgiftene vi kjenner til. Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet i EU og globalt med å regulere kvikksølv og andre farlige stoffer, sier Ellen Hambro direktør for Miljødirektoratet.

Kvikksølv er svært skadelig

Kvikksølv forekommer som flere kjemiske forbindelser, og alle er svært skadelige. Kvikksølv kan utgjøre en trussel for utviklingen til foster og barn, og kan gi alvorlig skade på flere organer og nervesystem.

Det tar lang tid for forbindelsene å brytes ned i både dyr og miljø, noe som gjør at kvikksølv konsentrerer seg oppover i næringskjeden.

Kvikksølv har en svært lang påvirkning på både miljø og helse. Det tilføres miljøet i Norge gjennom lokale utslipp og transporteres også hit langveisfra med luftstrømmer. Kvikksølv er en miljøgift som gir stor grunn til bekymring.

EU anslår at utfasingen vil forhindre at nærmere 2000 kilo kvikksølv kommer ut på det europeiske markedet hvert år.

Ikke nødvendig å skifte ut lysrør man har

Så lenge lysrørene er hele er det ingen fare å bruke de man allerede har hjemme eller i andre bygg. Det er først hvis et lysrør knuser at man skal være forsiktig.

– Når du skal kaste et lysrør er det viktig at du leverer det til et godkjent mottak for spesialavfall. Lysrør er EE-avfall, og du kan levere EE-avfall fra husholdninger gratis til kommunale avfallsmottak eller forhandlere som selger tilsvarende EE-produkter, sier Ellen Hambro.

Forhandlere og kommuner har plikt til å ta imot lysrør og håndtere det på en egnet måte.

Internasjonalt samarbeid mot kvikksølv

Norge har felles kjemikalieregelverk med EU, og deltar aktivt i arbeidet i EU og globalt med å regulere kvikksølv og andre farlige stoffer. Kvikksølv og kvikksølvforbindelser transporteres over lange geografiske avstander med luft- og havstrømmer, og globale og regionale avtaler er derfor viktige.

Forbudet er tatt inn i EUs -direktiv: Restrictions on Hazardous Substances (RoHS), som blant annet forbyr kvikksølv i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). I Norge er RoHS-direktivet gjennomført i produktforskriften kapittel 2a.

Fordi det har vært få eller ingen alternativer til kvikksølv i lysrør tilgjengelig på markedet, har bruk av kvikksølv i lysrør vært unntatt fra forbudet i RoHS-direktivet. Dette betyr at det har vært lov å bruke bestemte mengder med kvikksølv i visse typer lysrør, selv om RoHS-direktivet har et generelt forbud mot bruk av kvikksølv i EE-produkter. Disse unntakene for lysrør skal nå oppheves, og innebærer at bruk av kvikksølv i lysrør blir forbudt.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE