Norwaste skal utrede alternativ til CO2-avgiften på avfallsforbrenning

K +

Henrik Lystad, daglig leder i Norwaste, har noen dager på seg til å finne ut hvordan en CO2-avgift på avfall bør utformes for å bidra til reduserte utslipp av klimagasser.

Forslaget til neste års statsbudsjett inneholder en saftig økning av CO2-avgiften på avfallsforbrenning og ingen signaler om at regjeringen vil følge opp stortingsvedtaket om å utrede alternativer. Nå vil forbrenningsanleggene selv utrede et alternativt opplegg.

Dette framgår i en pressemelding fra Norsk Fjernvarme. – Det er ganske uforståelig at regjeringen foreslår en kraftig økning av en avgift de to regjeringspartiene var tydelig imot før valget i fjor. Spesielt siden avgiften ikke bidrar til utslippskutt, sier daglig leder Trygve Mellvang Tomren-Berg her.

Han karakteriserer regjeringens avgift som rent fiskal og uten effekt på utslippene. – Den bidrar først og fremst til å svekke økonomien i de norske anleggene som tilbyr forbrenningstjenester i konkurranse med utenlandske anlegg, sier Tomren-Berg.

Tomren-Berg reagerer sterkt på at norske myndigheter ennå ikke har utredet alternative innretninger på avgiften. – Det er ganske spesielt, siden stortingsflertallet har bedt regjeringen om å gjøre akkurat det, sier han.

Men nå tar altså bransjen skjeen i egen hånd, et knippe avfallsforbrenningsselskaper har engasjert Norwaste til å utrede hvordan avgiften kan endres til å bidra til faktiske klimautslippskutt. Blant annet ved å studere hvordan lignende avgifter er innrettet i andre land. – EU-landet Nederland har i flere år har hatt en innretning der avfall som går til forbrenningsanlegg i og utenfor Nederland ilegges samme avgift, sier Henrik Lystad, daglig leder i Norwaste. Han har ikke god tid på seg til å finne ut av dette, utredningen planlegges lagt fram i slutten av oktober framgår det av pressemeldingen fra Norsk Fjernvarme.

Hvilke anlegg som har engasjert Norwaste fremgår derimot ikke, men Tomren-Berg opplyser til Kretsløpet at det er Hafslund Oslo Celsio, Statkraft Varme, Lyse Neo/Forus, Tafjord Kraftvarme, Eidsiva Bioenergi, Frevar, Kvitebjørn Varme, Ergon Nordic, Fredrikstad Fjernvarme og Østfold Energi.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE