Vil samle inn alle isolerglassruter

K +

Rutereturs daglige leder Sverre Valde la fram resultatene av selskapets tyveårige innsats. Og mente altså at disse var så gode at de er klare til å påta seg større oppgaver.

På Rutereturs 20-årsjubileum la daglig leder Sverre Valde fram forslag om at Ruteretur kan utvide sitt produsentansvar til å omfatte alle typer av isolerglassruter, ikke bare de som inneholder PCB. Det vil tyvedoble innsamlingsvolumet og mangedoble vederlaget som må betales ved kjøp av nye vinduer.

 

Valde fortalte at det fortsatt kommer inn rundt 30 000 PCB-vinduer hvert år. Disse blir fraktet til Norsk Gjenvinnings anlegg på Øra. Der blir de knust, glasset går til materialgjenvinning hos Glava mens de PCB-holdige rammene eksporteres til Tyskland der de forbrennes i anlegg med høy temperatur. Antallet vinduer med PCB er fallende, toppen ble nådd i 2009 da det ble mottatt 72 600 slike vinduer.

Men etter 1975, da PCB ikke lenger ble brukt i vindusproduksjon, fulgte 15 år da såkalt kortkjedete klorparafiner ble brukt i vinduskarmene. Dette medfører at de fleste isolerglassruter som kasseres fortsatt er farlig avfall. Men disse er ikke omfattet av et produsentansvar og kostnadene for å kvitte seg med dem er betydelige, opptil 20 000 kroner pr tonn, ble det sagt.

Ruteretur mener de kan klare denne jobben langt billigere om selskapet får ansvaret. Selskapet har derfor sendt brev til Klima- og miljødepartementet der de foreslår at alle isolerglassruter skal omfattes av produsentansvar. Dette vil øke antallet vinduer til 6-700 000 i året, altså en tyvedobling av dagens nivå.

Innsamlingen og behandlingen av PCB-vinduer finansieres av at alle som kjøper nye isolerglassvinduer betaler et vederlag. Det startet på 27 kroner pr rute (ikke vindu) i 2002, men er idag på 9 kroner. Dette må naturligvis økes kraftig om produsentansvaret skal omfatte alle vinduer, men Valde mente det ville være mulig å holde det på «et tosifret beløp». En 20-dobling av antallet vinduer vil dermed altså maksimalt medføre en tidobling av gebyret.

Ruteretur eies av vindusprodusentene og eiendomsbransjen, de fem eierne er Glass- og fasadeforeningen, Norske Trevarer, Virke, Norsk Eiendom og Norges Bygg- og eiendomsforening. Alle disse er representert i styret, som altså har stilt seg bak forslaget, til tross for at dette vil fordyre produktene de produserer eller kjøper.

Til stede på jubileet var også Jon Fonnlid Larsen fra Miljødirektoratet. Han gratulerte jubilanten og uttrykte sin tilfredshet med jobben som er utført. Men han kommenterte ikke det nyss framlagte forslaget om utvidelse av produsentansvaret for isolerglass.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE