Marfo blir en del av Miljødirektoratet fra 2024

De 17 medarbeiderne i Senter mot marin forsøpling tar med det gode arbeidet og kompetansen Marfo har bygd opp gjennom fem år når kjernevirksomheten blir innlemmet i Miljødirektoratet 1. januar 2024 opplyser Miljødirektoratet. Foto Lise Maria Strømqvist.

Miljøforvaltningens arbeid mot forsøpling blir samlet i én etat når Senter mot marin forsøpling (Marfo) blir en del av Miljødirektoratet.

– Miljødirektoratet får nå en egen seksjon i arbeidet mot marin forsøpling. Det vil styrke det nasjonale arbeid med å redusere forsøpling og plastforurensning i naturen, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet i en nyhetsmalding.

Hindre marin forsøpling

Miljødirektoratet har fra før av flere oppgaver relatert til marin forsøpling, avfallshåndtering og sirkulær økonomi. Direktoratet utarbeider regelverk for å begrense at plast ender opp som forsøpling, blant annet gjennomføring av EØS-avtalens regler om engangsartikler i plast og produsentansvar for utstyr i plast fra akvakultur og fiskeri.

– Det er mange faglige synergier mellom oppgavene i Marfo og oppgaver vi allerede har. Vi ønsker våre nye medarbeidere fra Svolvær velkommen i Miljødirektoratet. De vil bidra til å styrke både kompetanse og innsats i arbeidet mot marin forsøpling og forebygging av forsøpling fra sjøbaserte kilder, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Fra egen etat til Miljødirektoratet

Marfos hovedformål er å være et kompetansesenter for renere hav gjennom redusert marin forsøpling. Sentrale oppgaver de tar med seg inn i Miljødirektoratet er:

  • Kunnskapsoversikt om forekomst og opprydding av marin forsøpling, bidra til koordinert opprydding, faglig rådgivning og formidling, samt noe internasjonalt arbeid relatert til dette.
  • Lede et statlig samarbeidsforum for opprydding av marin forsøpling og et samordningsråd nasjonalt.
  • Saksbehandle tilskuddsordning mot marin forsøpling.
  • Forvalte verktøyene «Rent hav» og «Rydde» som tilrettelegger for koordinert opprydding.
  • Koordinere arbeidet med overvåking av marin forsøpling på Ospar-strender.
  • Formidle kunnskap marin forsøpling og opprydding til relevante målgrupper.
  • Fortsetter i Svolvær

Senter mot marin forsøpling opphører som et eget forvaltningsorgan når omstillingen trer i kraft 1. januar 2024. De miljøfaglige oppgavene vil inngå i en nyopprettet seksjon. De ansatte vil fortsatt ha kontorsted i Svolvær.

Omstillingen ble vedtatt i statsbudsjettet for 2024.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE