Miljødirektoratet sender forslag til endring av gebyrbestemmelser for produsentansvarsordninger på høring

Endrede gebyrbestemmelser for produsentansvarsordninger vil blant annet omfatte dekk.

Formålet med forskriftsendringene er å sikre mer ensartet gebyrpraksis, først og fremst for å gjenspeile kostnadene Miljødirektoratet har i arbeid med produsentansvarsordningene.

Med unntak av årsgebyret, er ikke dette en ny type gebyr, men gebyrer som allerede eksisterer for noen produsentansvarsordninger. Endringene vil føre til mer ensartet gebyrpraksis og likebehandling av produsentansvarsordningene, skriver direktoratet i en nyhetsmelding.

Miljødirektoratet anbefaler tre typer gebyrer for produsentansvarsordningene:

  1. Gebyr for å dekke Miljødirektoratets saksbehandling ved godkjenning eller endring av godkjenning av returselskapene/-systemene.
  2. Gebyr for å dekke Miljødirektoratets kostnader knyttet til arbeid med datasystemer som er nødvendig for å sikre overholdelse av krav under avfallsforskriften. Det vil kun innkreves gebyr for produsentansvarsordninger som dekkes av slike datasystemer.
  3. Årsgebyr for å dekke saksbehandling ved kontrolltiltak Miljødirektoratet har knyttet til aktivitetene, blant annet gjennomgang av og tilbakemelding på årlig rapportering.

Miljødirektoratet hører i denne omgang forslag til endringer i gebyrbestemmelsene for produsentansvarsordninger i avfallsforskriften. Det gjelder kapittel 1 (EE-produkter), 4 (dekk), 5 (kjøretøy), 6 (drikkevareemballasje), 7 (emballasje), og 14 (PCB-holdige isolerglassruter). Høringen dekker ikke produsentansvaret for batterier, siden tilsvarende endringer i gebyret vil høres som del av kommende høring av gjennomføring av EUs batteriforordning.

 

Høringsnotatet og forslag til endringsforskrift finner du her.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE