Miljødirektoratet vil ha innspill til plan for økt likebehandling av avfallsanleggene

Miljødirektoratet skal i samarbeid med statsforvalserne utarbeide en plan med tiltak og virkemidler for å sikre likere rammer og vilkår for avfallsanlegg.

En kartlegging utført av Norwaste har avdekket at Statsforvalteren regulerer avfallsanleggene ulikt fra fylke til fylke. Nå inviterer direktoratet til innspillsmøte før det lages en plan for likebehandling.

Konsulentselskapet Norwaste har på oppdrag fra Miljødirektoratet kartlagt hvordan statsforvalteren stiller krav, etter forurensningsloven, til avfallsanlegg som mottar, mellomlagrer og behandler avfall. Kartleggingen gjelder ikke deponier og avfallsforbrenningsanlegg. Det opplyser Miljødirektoratet i en pressemelding.

– Kunnskapsgrunnlaget er avgjørende for et målrettet arbeid med en plan med tiltak og virkemidler som skal sikre likere rammer og vilkår for avfallsanlegg på tvers av fylkene, kan man lese i pressemeldingen.

Miljødirektoratet og statsforvalterne skal nå utarbeide en slik plan der de blant annet vil vurdere krav i forskrift, maler og veiledning for å sikre likebehandling og effektiv forvaltning. Det skal også vurderes hva som eventuelt fortsatt krever egne utslippstillatelser.

– Likere rammer og vilkår for avfallsbransjen/avfallsanlegg på tvers av fylkene er viktig for å sikre forutsigbarhet, likebehandling og redusere risikoen for konkurransevridning, understreker direktoratet.

Både avfallsbransjen og statsforvalterne har tidligere pekt på at det er forskjeller mellom fylkene, for eksempel når det gjelder hvordan krav til lagring av avfall er gitt og krav til å unngå utslipp til vann og luft. Kartleggingen som er gjennomført i samarbeid med statsforvalteren bekrefter dette.

Kartleggingen har også vist at statsforvalterne vurderer ulikt om det skal stilles krav om tillatelse til noen typer avfallsanlegg eller ikke.

Norwaste anbefaler at en plan med tiltak og virkemidler inneholder: digitalisering og tilpasning av maler, bedre veiledningsmateriell for statsforvalteren og søkere, og forskriftsfesting av krav som er gjennomgående like.

Rapporten fra Norwaste kan leses her

I forbindelse med arbeidet med denne planen inviterer Miljødirektoratet til et åpent møte 14. oktober. Der ønsker Miljødirektoratet ønsker konkrete innspill på:

  • Er det viktige forhold som ikke er avdekket i kartleggingen?
  • Er det andre tiltak eller virkemidler utover de som er foreslått av Norwaste som også vil bidra til likere rammer og vilkår for avfallsanleggene?
  • Ved en eventuell forskriftsfesting – hva vil være hensiktsmessig å forskriftsfeste?
  • Hvilke tiltak/virkemidler og typer avfallsanlegg bør vi prioritere? Og hvorfor?

Mer info og påmeldingsskjema til møtet finner du her

 

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE