Mindre palmeolje ga høyere CO2-utslipp

SSB rapporterer at de norske klimagassutslippene i 2018 var på 52 millioner tonn, 0,9 % lavere enn året før. Men til tross for at elektrifiseringen av bilparken virkelig skjøt fart dette året økte utslippene fra veitrafikken med 2,8 %, fra 8,85 til 9,1 millioner tonn. Årsaken er redusert bruk av importert palmeolje til biodrivstoff.
Utviklingen i forbruket av biodrivstoff de siste fem årene, med fordeling på konvensjonelt og avansert, og palmeoljens andel av det konvensjonelle.
Utviklingen i forbruket av biodrivstoff de siste fem årene, med fordeling på konvensjonelt og avansert, og palmeoljens andel av det konvensjonelle.

De noe overraskende tallene for veitrafikken skyldes at det såkalte innblandingspåbudet for biodrivstoff ble kraftig overoppfylt i 2017. Siden biodrivstoff utover omsetningskravet er unntatt fra veibruksavgift (3,80 kroner pr liter diesel i 2017) var det lønnsomt å tilsette mer enn omsetningskravet på 8 %. Dermed var 16 % av veitrafikkens forbruk av fornybar opprinnelse i 2017, noe som tilsvarer 668 millioner liter. Ser vi på diesel isolert var tallet hele 19,4 %, noe som tilsvarer vel 593 millioner liter. Så godt som hele dette kvantumet ble importert og ifølge en presentasjon Miljødirektoratet har laget var nesten halvparten av kvantumet basert på palmeolje.

Miljødirektoratet har også publisert hvordan ulike aktører oppfyller innblandingspåbudet. Her framgår det også hvilke som fortsatt gjorde det ved hjelp av palmeolje i 2018.
Miljødirektoratet har også publisert hvordan ulike aktører oppfyller innblandingspåbudet. Her framgår det også hvilke som fortsatt gjorde det ved hjelp av palmeolje i 2018.

I 2018 falt forbruket av biodrivstoff kraftig, til 497 millioner liter, noe som helt og holdent skyldes at flere aktører, men ikke alle, sluttet å importere palmeolje. Andelen palmeolje i innblandingsvolumet falt fra 46 til 19 % og raps er nå det mest brukte råstoffet. Men fortsatt er 99 % av forbruket importert, og største leverandørland er stadig Indonesia (21 %), tett fulgt av USA (19 %).

På den positive siden kan noteres at forbruket av såkalt avansert biodrivstoff (basert på avfall og rester, ikke i konflikt med matproduksjon) økte fra 130 millioner liter i 2017 til 190 millioner liter i fjor. Her er brukt frityrolje og slakteavfall de viktigste kildene. Avansert biodrivstoff teller dobbelt i oppfyllelsen av omsetningspåbudet og dette bringer innblandingsandelen i 2018 opp fra 12,2 % (som er det reelle volumet) til det offisielle tallet 16,9 %. Kravet til innblanding for 2018 var 10 %.

Som noen har fått med seg har regjeringen foreslått å øke innblandingskravet til 20 % neste år, til gjengjeld vil det bli innført veibruksavgift på alt biodrivstoff. Det økonomiske insitamentet til å overoppfylle innblandingskravet vil dermed bli borte.

Les mer om biodrivstoff i Kretsløpets neste papirutgave nr 6-2019

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE