Oslo kommune blar opp til CCS på Klemetsrud

K +

UTSLIPPSFRITT: Om alt går etter planen vil ikke dette anlegget slippe ut stort mer CO2 etter 2026.

Et konsortium bestående av Hafslund Eco, Infranode og Hitec Vision kjøper Fortums eierandel i Fortum Oslo Varme for ti milliarder kroner. Og sammen med Oslo kommune vil dette nye selskapet bidra med 6 milliarder kroner for å iverksette karbonfangst og lagring ved Klemetsrudanlegget.

STOLT: Byrådsleder Raymond Johansen gjorde ingen forsøk på å skjule sin stolthet over avtalen som gjør at man nå kan gå i gang med CCS på Klemetsrud uten midler fra EUs innovasjonsfond. Foto Oslo kommune

Det var en synlig stolt byrådsleder Raymond Johansen som trommet sammen til pressekonferanse i Rådhuset tirsdag formiddag, for å presentere avtalen som sikrer finansiering av CCS-prosjektet på Klemetsrud. – Oslo tar med dette på seg den gule ledertrøya når det gjelder teknologiutvikling. Med dette viser vi mot og handlekraft. Men hvis ikke vi vil ta denne risikoen, hvordan kan vi forvente at noen andre skal gjøre det, sa han.

For med denne avtalen blir søknaden til EUs innovasjonsfond overflødig, under forutsetning av at Staten står ved sine løfter om å bidra med tre milliarder og sikre tiårs drift dersom resten av investeringsmidlene kommer på plass. Og selv om avtalen først skal klubbes i Oslo bystyre 27. april, godkjennes av ESA og av Konkurransetilsynet, tyder alt på at arbeidet med CCS-anlegget kommer i gang i løpet av sommeren. Dermed ligger det an til det Raymond Johansen kalte «tidenes utslippskutt» fra 2026, det dreier seg altså om inntil 400 000 tonn CO2 pr år, 14 % av byens utslipp.

Etter denne transaksjonen vil Hafslund Eco, som er heleid av Oslo kommune, eie 60 % av det nye selskapet, mens Infranode og Hitec Vision vil eie 20 % hver. Og dette nye selskapet skal altså hoste opp 3,9 milliarder kroner, mens Oslo kommune vil garantere for 2,1 milliarder. Bidraget fra kommunen skal tas av det som omtales som «kraftformuen», det vil si at lån flyttes fra andre låntakere over til dette prosjektet. – Det kreves dermed ingen friske penger fra bykassa, men avkastningen fra disse lånene kan representere mellom 50 og 100 millioner kroner årlig, sa finansbyråd Einar Wilhelmsen.

Han la i likhet med Raymond ikke skjul på at kommunen tar en risiko, men det ble også uttrykt stor tro på at dette prosjektet skal bli lønnsomt i framtida. – Vi tror dette er nødvendig for å kunne drive lønnsom avfallsforbrenning i framtida, sa Raymond.

Da er forutsetningen at CO2-prisen blir så høy at det blir billigere å fange enn å slippe ut. Det har Raymond god tro på at vil skje. – Verden vil få store problemer om ikke CO2-prisen blir høyere i framtida, sa han.

På pressekonferansen ble det spørsmål om hva som kommer til å skje dersom Staten ikke står ved sine løfter. Foruten de tre milliardene dreier det seg om å garantere for driften de ti første årene og om å akseptere at anlegget kan stenges ned dersom CO2-prisen blir for lav. Det var ikke en bekymring Raymond Johansen delte. – Jeg tipper staten nå spretter champagnen og gratulerer Oslo kommune, sa han.

 

HitecVision er en norsk kapitalforvalter med 70 milliarder kroner i forvaltningskapital, som stort sett er plassert i den europeiske energisektoren. Opprinnelsen er selskapet Hitec som slo seg opp på drilling i Nordsjøen.

Infranode omtales som en langsiktig infrastrukturinvestor med fokus på de nordiske landene. Selskapet forvalter om lag 1,7 milliarder euro fra langsiktige, institusjonelle investorer, blant dem er Storebrand, Folksam, det svenske kommunale pensjonsfondet KPA Pension og det finske offentlig sektor pensjonsfondet KEVA.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE