Regjeringen vil sende CO₂-avgiften til himmels

K +

Foruten klima- og miljøministeren og statsministeren fikk koalisjonspartnernes partiledere være med da Klimaplan 2021-30 ble presentert fredag 8. januar.
Et sentralt virkemiddel i regjeringens Klimaplan 2021-30 er å øke prisen på CO₂-utslipp fra 590 kroner til 2000 kroner pr tonn. – Dette vil gjøre CCS lønnsomt for flere, 2000 kroner pr tonn er mer enn tiltakskostnadene for avfallsanleggene, sa statsminister Erna Solberg da planen ble presentert 8. januar.

 

Denne overraskende spesifikke uttalelsen fra statsministeren kom etter at NTB stilte spørsmål om hvorfor sentrale elementer i utredningen Klimakur 2030 synes å være utelatt i regjeringens klimaplan, og CCS fra avfallsanleggene i Trondheim og Bergen ble spesielt nevnt i spørsmålet. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn svarte da at økningen av CO₂-avgiften også vil gjelde avfallsanleggene og gjøre CCS mer lønnsomt og dermed aktuelt flere steder. Og denne uttalelsen ble altså fulgt opp av statsministeren.

Det ble imidlertid vektlagt at de økte utslippskostnadene vil bli kompensert, det dreier seg altså ikke om en avgiftsøkning, men en avgiftsomlegging. Men akkurat hvordan dette skal skje ble ikke konkretisert, det vil man komme tilbake til i framtidige budsjetter.

Ellers ble det på pressekonferansen lagt vekt på at det vil bli stilt strengere klimakrav til offentlige innkjøp, det vil blant annet ikke bli tillatt for det offentlige å kjøpe inn annet enn utslippsfrie privat- eller varebiler fra 2022, samme krav vil bli stilt til busser fra 2025.

Det er avtalen med EU om 45% kutt i klimautslippene innen 2030 som er bakgrunnen for planen som nå ble lagt fram. Og Rotevatn etterlot ingen tvil om at en vesentlig del av disse må tas i såkalt ikke-kvotepliktig sektor og at de i all hovedsak skal tas nasjonalt, altså ikke ved kjøp av kvoter. Men dette skal ikke gå utover den økonomiske veksten. – Vi skal kutte utslippene, ikke utviklingen. Norge skal bli grønnere, smartere og mer nyskapende, sa Erna Solberg og nevnte foruten CCS også havvind, hydrogen og ny batteriteknologi som eksempler på virkemidler for å få dette til.

Klima og miljøministeren etterlot ingen tvil om at en økning av CO₂-avgiften også vil omfatte landets avfallsanlegg.

Mer om Klimaplan 2021-30 i Kretsløpets neste papirutgave nr 1-2021.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE