Saftig økning av CO₂-avgiften på avfallsforbrenning

K +

Klemetsrud-anlegget forbrenner rundt 370 000 tonn avfall årlig. Avgiftsbelastningen på dette vil neste år øke fra snaue 40 til 97 millioner kroner, om forslaget i statsbudsjettet blir stående. Men når CO₂-fangsten er på plass blir det fritak fra avgiften.

Om noen trodde regjeringen ville fjerne CO2-avgiften på avfallsforbrenning har de grunn til å være skuffet. I forslaget til neste års statsbudsjett foreslåes en økning fra 192 til 476 kroner pr tonn fossil CO₂.

 

Økningen foreslåes for anlegg som ikke er kvotepliktige, og det gjelder de fleste av landets avfallsforbrenningsanlegg. For disse innebærer forslaget at avgiftsbelastningen vil øke fra dagens 106 til 262 kroner pr tonn avfall som forbrennes.

Formålet med en avgift på utslipp fra avfallsforbrenning er å bidra til kostnadseffektive reduksjoner av utslipp av klimagasser. I tillegg til at avgiften gir inntekter til statskassen, skal den bidra til å redusere andre miljøskader fra avfall, herunder bidra til en forsvarlig håndtering av farlig avfall, heter det i budsjettproposisjonen. Her er det ikke mye å finne om at avgiften burde ilegges høyere i verdikjeden eller lignende.

 

– En avgift på feil sted til feil tid

Ingrid Hitland, daglig leder for BiR Ressurs og leder for Avfall Norges faggruppe for energigjenvinning, er mildt sagt lite begeistret for forslaget. – En ren fiskalavgift på avfall som det ikke finnes noe alternativ for, og som bare gjør vondt verre. Dette vil for oss utgjøre mellom 55 og 60 millioner årlig, penger vi hadde hatt god bruk for til for eksempel å investere i karbonfangst.

– Men avgiften er jo nettopp ment å skulle gjøre slik fangst lønnsom?

– Ja, men det er derfor jeg sier feil tid. Karbonfangst ligger flere år fram i tid og det er derfor altfor tidlig å pålegge denne avgiften nå. Dessuten har regjeringen i Sverige nettopp foreslått å droppe sin forbrenningsavgift. Om det skjer vil avgiften virke sterkt konkurransevridende. Vi importerer ikke mye avfall, men anlegg som har basert seg mer på det vil komme i en svært vanskelig posisjon. Og dette avfallet vil med stor sannsynlighet havne på deponi i stedet og gi langt større klimautslipp, sier hun., sier hun.

 

Bedring for de kvotepliktige

Men for Frevar, Sarpsborg Avfallsenergi og Borregaard, de tre kvotepliktige såkalte samforbrenningsanleggene, er forslaget til statsbudsjett mer oppmuntrende lesning. For disse foreslåes en halvering av fjorårets avgift, fordi disse anleggene også er nødt til å kjøpe utslippskvoter. Dermed blir avgiften for disse 96 kroner pr tonn CO2, eller snaut 53 kroner pr tonn avfall, om sjablongfaktoren for andel fossilt CO₂ brukes også her. Men til gjengjeld må de altså kjøpe EU-kvoter for sine utslipp, og i skrivende stund er prisen 67 euro pr tonn. Med dagens høye kurs tilsvarer det drøyt 700 kroner.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE