Sammen om fjerning av moms på reparasjoner

De åtte organisasjonene mener det må bli momsfritak på reparasjon av en rekke forbrukervarer, men mener det er bra å begynne med hvitevarer da et momsfritak her vil ha stor effekt.

Åtte organisasjoner har sendt et felles brev til Finansdepartementet, der det tas til orde for fjerning av moms på reparasjoner av blant annet småelektronikk, mobiltelefoner, datamaskiner, TV-apparater, klær og sko, møbler, sykler og hvitevarer.

 

Underskriverne er Avfall Norge, Framtiden i våre hender, Forbrukerrådet, Elektronikkbransjen, Naturvernforbundet, OmBrukt, Regnskap Norge og Restarters Norway. Innledningsvis minnes det om Hurdalsplattformen, som fastslår at vi må gå fra en lineær økonomi basert på bruk-og-kast til en sirkulær økonomi basert på at minst mulig ressurser skal gå til spille. Vi mener at en forutsetning for at vi skal lykkes med omstillingen til en sirkulær økonomi er at også forbrukerne inviteres til å være med på denne overgangen, heter det.

Det vises i brevet til at Sverige har hatt redusert sats på reparasjon av blant annet sykler og tekstiler helt siden 2017, og at den svenske regjeringen nylig har foreslått å redusere satsen ytterligere fra 1. juli i år.

Og brevskriverne mener et slikt momsfritak vil ha stor effekt, spesielt når det gjelder reparasjon av hvitevarer. Ifølge tall innhentet fra elektronikkbransjen ble det utført 180-200 000 serviceoppdrag knyttet til store hvitevarer i Norge i fjor. Av disse er hele 75 – 80 prosent reklamasjonsoppdrag, mens resten er betalbare oppdrag utenfor garantitiden. Gjennomsnittsprisen pr. oppdrag er ca. kr. 2 200 + mva. Disse tallene illustrerer et stort potensiale for å øke antallet reparasjoner utenfor garantitiden dersom prisen for slike oppdrag settes ned som følge av redusert merverdiavgift, heter det i brevet.

Og de åtte organisasjonene mener naturligvis at endringen bør komme så raskt som mulig.

 – Et forslag om innfasing av merverdiavgift med nullsats bør fremmes allerede i forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023, sier Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE