Sikrer finansiering for CO2-fangst på Klemetsrud

Olje- og energiminister Terje Aasland sier avfallsbransjen i dag står for om lag 5 prosent av de globale utslippene av klimagasser og at energigjenvinning av restavfall med CO2-fangst er en del av løsningen for å kutte disse utslippene. Foto: Stortinget

Regjeringa foreslår i revidert nasjonalbudsjett en finansieringsløsning som legger til rette for at bygginga av CO2-fangstprosjektet ved avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud kan starte i 2022.

Prosjektet fjerner utsleppa fra den største utslippskilden i Oslo og gir en årlig CO2-reduksjon på inntil 400 000 tonn fra 2026.

— Dette er en merkedag for CO2-fangst i avfallsbransjen. Prosjektet på Klemetsrud vil være et viktig teknologisk bidrag for å nå klimamålene. Jeg er stolt over at vi får til dette som en del av Langskip-prosjektet, sier olje- og energiminister Terje Aasland i en pressemelding.

Staten og Fortum Oslo Varme inngjikk i 2021 en avtale med en tilskuddsperiode til 2034. I forbindelse med framlegginga av revidert nasjonalbudsjett 2022 foreslår regjeringa at avtalen blir forlenget til 2036. Med forventet oppstart av drifta i 2026 vil det gi en driftsperiode på ti år.

— For å nå klimamåla er vi avhengige av å utvikle prosjekt med såkalte negative utslepp, som fjerner CO2 som er en naturlig del av kretsløpet. Halvparten av utsleppa på Klemetsrud kommer fra biogene kilder, og prosjektet vil dermed bidra med inntil 200 000 tonn negative utslipp hvert år, seier Aasland.

Statens totale kostnader til investering og drift i ti år og tilskudd til kjøp av kapasitet i transport og lager er med dette forslaget estimert til om lag 3,4 milliarder 2022-kroner. I tillegg gir staten ett tilleggstilskudd for fanga CO2 uten kvoteplikt. Det tilsvarer kvoteprisen minus CO2-avgift.

Miljøstiftelsen Bellona var tidlig ute med en kommentar til dette.

–Dette er et utrolig viktig klimaprosjekt for Norge og verden. Bellona er glad for at regjeringen rydder tidligere tvil av veien, og nå foreslår at staten skal gi driftsstøtte for CO2-fangstanlegget i ti år. Nå må Stortinget slutte seg til dette, så kan Norge få verdens første avfallsanlegg med fangst og lagring av CO2, sier fagsjef i Bellona Christian Eriksen.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE