Sjøfartsdirektoratet anbefaler obligatorisk småbåtregister

Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide er klar i sin anbefaling til regjeringen om at det nå er på høy tid med et obligatorisk småbåtregister. Foto: Sjøfartsdirektoratet.

Sjøfartsdirektoratet anbefaler regjeringen å opprette et obligatorisk småbåtregister for alle båter fra 15 fot og oppover og båter med motor på 25 hk eller mer.  Men detaljene rundt organisering og kostnader får vi ikke før i september.

– Vår faglige anbefaling er å innføre et obligatorisk småbåtregister ut fra både sikkerhets- og miljøhensyn. Så vil det alltid være krevende å sette en grense, men der har vi hatt gode runder internt med våre fagfolk og mener at en grense på 4,5 meter, samt alle fritidsbåter med 25 hk/19 KW eller mer, er en grense som ivaretar både ønske om et register for de fleste fritidsfartøy samtidig som det har en avgrensing mot de aller minste farkostene. Vi er sikre på at et slikt register vil være et viktig bidrag i det totale arbeidet med både sikkerhet og miljø. Dette vil blant annet gjøre det lettere å spore opp etterlatte båter, noe som har vært et stort miljøproblem, sier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide.

Sjøfartsdirektoratet fikk i februar i oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, i samarbeid med Klima- og miljødepartementet og Justis- beredskapsdepartementet, å utrede om det bør innføres et nasjonalt obligatorisk småbåtregister. Og det er allerede nå klart at svaret ja. Men resten av utredningen, med anbefaling om innretning og organisering av et mulig register, vil foreligge i begynnelsen av september. Et eventuelt lovforslag fra regjeringen vil komme senere, men fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran legger ikke skjul på sin holdning: – Jeg er positiv til anbefalingen om å opprette et obligatorisk småbåtregister. Derfor går vi nå i gang med et arbeid som skal se på hvordan et slikt register eventuelt kan fungere, hvor det skal ligge og hva det skal koste, sier han i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE