Statsbudsjettet: Avgiften på avfallsforbrenning vil koste energisystemet dyrt

Daglig leder i Ålesund-bedriften Tafjord Kraftvarme og styreleder i Norsk Fjernvarme Irene Vik advarer mot en videreføring av forbrenningsavgiften for restavfall. Foto Peder Otto Dybvik.

En videreføring av avgiften på avfallsforbrenning vil bety kroken på døra for anlegg over hele landet de neste årene. Det vil gi store konsekvenser for energiforsyningen i Norge.

– Dersom avgiften videreføres, vil dette føre til konkurser i avfallsforbrenningsbransjen. Dersom avgiften økes, vil konkursene fremskyndes, advarer daglig leder Irene Vik i Ålesund-bedriften Tafjord Kraftvarme i en pressemelding fra Norsk Fjernvarme dagen før statsbudsjettet legges fram.

– For et allerede sprengt kraftnett er jo dette en katastrofe. Utnyttelse av overskuddsvarme fra avfallsforbrenning i fjernvarmeanlegg avlaster i dag kraftnettet når det trenger det som mest i byer over hele landet, sier Vik, som også er styreleder i Norsk Fjernvarme.

Forurenseren betaler ikke

Årsaken til konkursfaren er at forbrenningsavgiften bare gjelder restavfall som leveres til norske anlegg. Siden de norske anleggene er i direkte konkurranse med svenske anlegg, som har andre rammebetingelser og lavere priser, er det ikke mulig for de norske anleggene å sette opp prisen tilsvarende avgiften.

– Forbrenningsavgiften lar seg ikke videreføre i markedet. Forbrenningsanleggene må dekke denne avgiften selv, sier Vik.

Forbrenningsavgiften beregnes etter utslipp av andelen fossilt CO2 fra avfallsforbrenningen. Dette utslippet skyldes plasten som er sauset inn i restavfallet som avfallsbesitterne leverer til anlegget. Men ettersom forbrenningsanleggene ikke kan øke prisen på forbrenningen, gir ikke avgiften avfallsbesitteren insentiver til å sortere ut plast fra restavfallet.

– Den som forurenser betaler ikke for plastforbruket sitt slik forbrenningsavgiften er innrettet i dag, sier Vik.

Avgiften gir underskudd

Avgiften på avfallsforbrenning ble foreslått av Solberg-regjeringen og innført i Støre-regjeringens første statsbudsjett. Regjeringen har allerede signalisert at avgiften videreføres i statsbudsjettet for 2024 og planen er at avgiften skal økes kraftig de neste årene.

– Våre tall viser at vår bedrift vil gå med underskudd på flere titalls millioner i de nærmeste årene på grunn av denne avgiften. Vår største eier er Ålesund kommune, og de vil selvsagt tape penger på dette, sier Vik.

I tillegg til å drive med lovpålagt avfallsforbrenning, utnytter også Tafjord Kraftvarme overskuddsvarmen fra forbrenningen til å forsyne Ålesund med fjernvarme. Vik advarer sterkt mot følgene av å kvele lønnsomheten i norsk avfallsforbrenning.

– En avvikling av avfallsforbrenningsbransjen i Norge vil føre til dårligere beredskap både når det gjelder å destruere smittefarlig avfall og forbrenning av miljøgifter som skal ut av kretsløpet, fastslår Vik.

Føler seg maktesløse

­ I fjor ble rundt 3 TWh av overskuddsvarmen fra avfallsforbrenningen i Norge utnyttet til fjernvarme. Hvis alt det norske restavfallet sendes ut av landet, forsvinner også denne lokale energiressursen.

– For vårt fjernvarmeanlegg i Ålesund betyr det at vi må erstatte overskuddsvarmen med elektrisitet, som vil belaste kraftnettet istedenfor å avlaste det. Noen ganger kan det til og med være billigere å fyre med olje for å levere fjernvarme i stedet for å bruke strøm. Jeg nekter å tro at det er det politikerne ønsker – men det er det som blir konsekvensen av denne politikken. Forbrenningsavgiften må bort, sier Vik, som gjentatte ganger har tatt opp saken med både stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer.

– Vi føler oss maktesløse og ser at pengene våre renner ut dag for dag. Dette er en uhorvelig maktarroganse fra politikerne, sier hun.

Har utredet alternativ

Daglig leder Trygve Tomren-Berg i Norsk Fjernvarme har tatt opp avgiften gjentatte ganger i høringer på Stortinget de siste årene.

Han understreker at verken avfallsforbrenningsanlegg eller fjernvarmebedrifter er motstandere av at det skal koste å slippe ut CO2.

– Men hele poenget må være at det er den som har ansvaret for utslippet som må betale. I dette tilfellet må avgiften treffe plasten som havner i restavfallet, sier han.

For at dette skal skje, må dagens avgift endres, slik at den legges på alt norsk restavfall, uavhengig av hvor avfallet sendes til forbrenning, påpeker han.

– Dette er en åpenbar løsning, hvis man ønsker at avgiften skal kunne gi insentiver til utslippskutt, sier daglig leder Trygve Tomren-Berg i Norsk Fjernvarme, som allerede har fått utredet hvordan en slik utvidet avgift kan innrettes.

– Det uforståelig at Regjeringen tviholder på en meningsløs avgift som ikke fungerer, men isteden sparker beina under norske bedrifter og skaper problemer i energiforsyningen. Inntil en treffsikker avgift er på plass, må dagens avgift fjernes, sier Tomren-Berg.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE