Sveinung Rotevatn rykker opp til klima- og miljøminister

Da Erna Solberg presenterte sin nye regjering på Slottsplassen fredag 24. januar, var det uten Ola Elvestuen, men med Sveinung Rotevatn som klima- og miljøminister.

Dagen før sto Rotevatn på talerstolen på konferansen Industri Futurum som statssekretær i Klima- og miljødepartementet, en rolle han har hatt siden 12. oktober 2018. Her presenterte han regjeringens arbeid med en ny strategi for sirkulær økonomi. Mer om det lenger ned.

Rotevatn var statssekretær i Justisdepartementet i ni måneder før han kom til KLD, og han var valgt inn på Stortinget fra Sogn og Fjordane i perioden 2013 – 2017.

–2020 er eit avgjerande år for klimaet. Regjeringa skal legge fram ein klimaplan, og vi skal forsterke våre klimamål. Norske utslepp har gått ned i tre år på rad, men tempoet må opp. Eg ser fram til å leie dette viktige arbeidet i regjeringa, sier Sveinung Rotevatn – i følge en presentasjon på regjeringens nettside.

– Noreg må syne leiarskap i arbeidet med å ta vare på sårbar og verneverdig natur. I 2020 skal vi jobbe for å få på plass ein internasjonal avtale for naturen som er like viktig som Parisavtalen er for klima, sier Rotevatn.

Sveinung Rotevatn var tidligere Ola Elvestuens statssekretær. Nå blir han Elvestuens arvtaker.
Sveinung Rotevatn var tidligere Ola Elvestuens statssekretær. Nå blir han Elvestuens arvtaker.

Sveinung Rotevatn er født i Bergen 15. mai 1987 og oppvokst på Nordfjordeid. Han har mastergrad i rettsvitenskap og jobbet som advokatfullmektig en kort periode før han ble statssekretær i 2018. Han var leder i Unge Venstre fra 2010 – 2013, og medlem av Eid kommunestyre fra 2011 -2013.Rotevatn er medlem av sentralstyret i Venstre og han har hatt en rekke verv i partiet. Han har også vært medlem i styret for Noregs Mållag, kan vi lese på regjeringens nettside.

På konferansen som Norsk Industri arrangerte dagen før regjeringsskiftet, spøkte Rotevatn med at han fortsatt var statssekretær i KLD, så vidt han visste. Han fortalte at regjeringen har mål om at Norge skal ta lederskap i å utvikle en grønn, sirkulær økonomi, slik det er skrevet i regjeringsplattformen. En regjerinsplattform den nye regjeringen for øvrig har erklært at den skal fortsette å styre etter.

Den nye regjeringen som er utgått fra Høyre, Venstre, og Kristeleg Folkeparti ble presentert på Slottsplassen fredag.
Den nye regjeringen som er utgått fra Høyre, Venstre, og Kristeleg Folkeparti ble presentert på Slottsplassen fredag.

– Vi jobber nå med å utvikle en nasjonal strategi for sirkulær økonomi som vi tar sikte på å presentere mot slutten av året. Sirkulær økonomi er et tema som berører mange sektorer, og Klima- og miljødepartementet jobber sammen med sju andre departement om denne strategien. Flere av disse er for øyeblikket uten statsråd, men vi regner med at det kommer på plass ganske snart, la han til.

Han fortalte at prosessen er forankret på både administrativt og politisk nivå. Konsulentselskapet Deloitte AS er engasjert til å kartlegge hvilke sektorer og sektorovergripende samarbeid som har det største potensialet, hvilke barrierer som finnes for en sirkulær økonomi og hvilke tiltak er nødvendige for å komme i gang. – Det vil også bli holdt åpne møter for å hente innspill til prosessen. Deloitte skal levere sin rapport i august i år, og innen utgangen av året skal regjeringen levere sin strategi, sa Rotevatn.

Som nå altså har tiltrådt som statsråd og vil ha det øverste ansvaret for både denne strategien og alt annet arbeid i Klima- og miljødepartementet.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE