Svenskene gjeninnfører forbrenningsavgift

Tross hard medfart i høringsrunden foreslår den svenske regjeringen en skatt på avfallsforbrenning på 75 kroner pr tonn i sitt statsbudsjett for 2020. Bransjeorganisasjonen Avfall Sverige mener dette ikke vil føre til mer materialgjenvinning, bare økte kostnader og problemer.
Går det som den svenske regjeringen vil må avfallsforbrenningsanlegget Dåva i Umeå betale 75 kroner pr tonn i avgift for avfallet som puttes inn i anlegget fra 1. april neste år.
Går det som den svenske regjeringen vil må avfallsforbrenningsanlegget Dåva i Umeå betale 75 kroner pr tonn i avgift for avfallet som puttes inn i anlegget fra 1. april neste år.

Avgift på avfallsforbrenning – eller forbrenningsskatt som det omtales – er ikke nytt i Sverige. I 2006 ble det innført en avgift på forbrenning av restavfall fra husholdninger, differensiert etter energiutnyttelse. Den var utformet slik at anlegg der mer enn 15 % av energien ble utnyttet til elproduksjon slapp med 98 kroner pr tonn, mens rene varmeverk i utgangspunktet hadde en avgift på hele 487 kroner pr tonn, men fikk refundert noe for varmeleveranser til industri. Dette førte til økt avfallstransport, da husholdningsavfallet fant veien til kraftvarmeverkene. Ordningen ble slaktet i en utredning fra 2009, og fjernet fra 1. oktober 2010. Som noen vil huske førte dette til rask saksbehandling og fjerning av forbrenningsavgiften fra samme dato også i Norge. Dette var jo i en periode da avfallseksporten til Sverige eksploderte.

Men en ny utredning av «økonomiske styringsmidler for el- og varmeproduksjon» ble gjennomført i Sverige 2017. Her lekket det tidlig ut at utredningen ikke ville anbefale forbrenningsskatt, men det ble da presisert fra regjeringen at utredningen skulle inneholde et forslag til hvordan en slik ordning kunne utformes. Og det endte da med at utrederne – mot sin vilje – la fram at en slik forbrenningsskatt i så fall burde være en flat nettoskatt på 100 kroner pr tonn.

Og slik vil det sannsynligvis også gå, men for å gjøre overgangen litt mykere foreslåes det i budsjettproposisjonen at satsen skal være 75 kroner pr tonn fra avgiften innføres 1. april 2020 og ut året. Deretter foreslåes det opptrapping til 100 kroner pr tonn i 2021, deretter 125 kroner pr tonn.

Tony Clark, vd i Avfall Sverige, karakteriserer forbrenningsskatten som en ren fiskal skatt, ikke en miljøavgift.
Tony Clark, vd i Avfall Sverige, karakteriserer forbrenningsskatten som en ren fiskal skatt, ikke en miljøavgift.

Avfall Sverige er for å si det mildt lite begeistret for regjeringens håndtering. – Vår analyse viser at en skatt på avfallsforbrenning ikke har noen positiv miljøeffekt. Og vi er ikke alene om kritikken, så godt som alle høringsinstanser er imot forslaget, inklusive regjeringens egne utredere, sier Tony Clark, vd i Avfall Sverige. – Skatt på energigjenvinning har liten – om noen – effekt på materialgjenvinningen. Og kommunene settes i en vanskelig situasjon siden avfallsgebyret for 2020 mange steder allerede er vedtatt, sier Clark.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE