Emballasjegjenvinning omsider godkjent

Etter en søknadsprosess på et par år ble Norsirks datterselskap Emballasjegjenvinning 6. september godkjent som returselskap for emballasje. Det betyr at Grønt Punkt Norge får konkurranse. Og Norsirks direktør Stig Ervik mener det nye selskapet vil operere med mer rettferdige vederlag.
Stig Ervik gleder seg over at de nå endelig kan sjøsette datterselskapet Emballasjegjenvinning som et godkjent returselskap for emballasje.
Stig Ervik gleder seg over at de nå endelig kan sjøsette datterselskapet Emballasjegjenvinning som et godkjent returselskap for emballasje.

Ervik er særdeles fornøyd med at de nå har fått denne godkjenningen fra Miljødirektoratet. Det har vært noen lange runder for å dokumentere at Norsirks tilbud fyller kravet om å være landsdekkende. Da Stig Ervik presenterte nyetableringen på Norsirks 20-årsjubileum nylig la han vekt på at virksomheten skal drives etter følgende tre prinsipper:

  1. Forurenseren – eller rettere sagt det forurensende produktet – skal dekke sine egne kostnader og eventuelle inntekter.
  2. Systemet skal være åpent og transparent.
  3. Selskapet skal være sertifisert og kontrolleres av en tredjepart.

På spørsmål fra Kretsløpet om selskapet vil operere med lavere vederlag enn Grønt Punkt sier Ervik dette: – Ikke nødvendigvis, men det vil bli større differensiering. Det vil for eksempel ikke bli samme vederlag for ren og ensartet plast fra næringslivet som for den komplekse og ofte forurensede plasten fra husholdningene. Vi legger opp til et system der vederlaget skal reflektere de faktiske kostnadene, det synes vi er mest rettferdig.

Ervik forteller videre at nedstrømsløsningene allerede er på plass, men at selskapet foreløpig mangler kunder. – De fleste har jo oppsigelsestid på dagens avtaler, så vi regner ikke med å være fullt operative før fra nyttår. I mellomtiden skal vi oppbemanne oss og styrke kompetansen. Når det gjelder kommunene så har vi intensjonsavtaler om samarbeid med 45 av dem, forteller Ervik. Men ambisjonene er større og Stig Ervik mener Norsirk gjennom sin lange erfaring med produsentansvar har alle forutsetninger for å få til et kostnadseffektivt system for innsamling og gjenvinning av emballasje.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE