Tøffere EU-regler for å redusere tekstilavfall og matsvinn

Målrettede løsninger for å redusere matsvinn er en del av forslaget som nå er vedtatt.

Onsdag vedtok EU-parlamentet sine forslag for bedre å forebygge og redusere avfall fra mat og tekstiler over hele EU, til det reviderte rammeverket for avfall.

Dette kommer fram i en pressemelding fra Europaparlamentet.

Parlamentet foreslår høyere forpliktende mål for avfallsreduksjon som skal oppfylles på nasjonalt nivå innen 31. desember 2030 – minst 20 % innen matforedling og produksjon (i stedet for 10 % foreslått av Kommisjonen) og 40 % per innbygger i detaljhandel, restauranter, næringsmiddeltjenester og husholdninger (i stedet for 30 %). Parlamentet ønsker også at kommisjonen skal vurdere om høyere mål for 2035 (minst 30 % og 50 % henholdsvis) bør innføres, og i så fall ber dem komme med et lovforslag.

For tekstil gjelder at produsenter skal dekke kostnader for innsamling, sortering og gjenvinning av tekstilavfall. Parlamentsmedlemmene er enige om å utvide produsentansvarsordningene (EPR), der produsenter som selger tekstiler i EU må dekke kostnadene for innsamling, sortering og resirkulering separat. Medlemsstatene må etablere disse ordningene 18 måneder etter ikrafttredelsen av direktivet (sammenlignet med 30 måneder foreslått av Kommisjonen). De nye reglene vil dekke produkter som klær og tilbehør, tepper, sengetøy, gardiner, hatter, fottøy, madrasser og tepper, inkludert produkter som inneholder tekstilrelaterte materialer som lær, komposisjonsskinn, gummi eller plast.

– Parlamentet har kommet opp med målrettede løsninger for å redusere matsvinn, som å fremme «stygg» frukt og grønnsaker, holde øye med urettferdig markedspraksis, klargjøre datomerking og donere usolgt, men spiselig mat. For tekstiler ønsker vi også å inkludere ikke-husholdningsprodukter, tepper og madrasser, samt salg via nettplattformer, sa ordfører Anna Zalewska (ECR, PL)

Saken vil bli fulgt opp av det nye parlamentet etter Europavalget 6.-9. juni.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE