Vedum holdt ord

Tredje episode av NRKs serie Sløsesjokket, som ble sendt 27. januar, handlet om kasting av brukbare kontormøbler, spesielt fra offentlig sektor. Her lovte Senterpartiets partileder Trygve Slagsvold Vedum at han ville få saken på dagsorden i Stortinget. Og allerede 2. februar foreligger det et såkalt representantforslag fra Vedum og fem av hans partikolleger.

 

I programmet opplyses det om at det kastes utrolige 140 000 tonn kontormøbler årlig her i landet, det aller meste av dette i fullt brukbar stand. En betydelig andel av disse kommer fra offentlig sektor og det er først og fremst her politikerne har virkemidler. Forslagsstillerne mener at det offentlige, som en stor innkjøper, har en særdeles viktig rolle i dette arbeidet ved å stille strenge krav til hele livsløpet for et produkt eller en tjeneste. Men som forslaget under viser har Senterpartipolitikerne også hengt på forslag om å legge til rette for norske leverandører, og å erstatte dagens emballasjeavgift med en differensiert materialavgift.

 

Representantforslaget om mindre bruk og kast:

  1. Stortinget ber regjeringen gå gjennom og legge frem forslag til endringer av statens avhendingsinstruks, med mål om at gjenbruk av statens eiendeler, som for eksempel møbler og annet inventar, skal bli enklere.
  2. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til hvordan staten og offentlig sektor kan ha en gjenbruksstrategi for egne bygg og inventar istedenfor å bygge og kjøpe nytt.
  3. Stortinget ber regjeringen sørge for at det ved offentlige innkjøp er en anskaffelsesstrategi som legger til rette for lokale, regionale og nasjonale leverandører som blant annet bidrar til mindre transport og ressursbruk.
  4. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å erstatte dagens emballasjeavgift med en differensiert materialavgift som premierer bruk av fornybare og resirkulerte materialer.
  5. Stortinget ber regjeringen utrede og legge frem for Stortinget forslag til endringer av reklamasjonsretten og selgers bevisbyrde som i sterkere grad stimulerer til at varer med lengre holdbarhet tilbys på markedet.
  6. Stortinget ber regjeringen utrede og fremme forslag om å forby produkter med innebygd planlagt foreldelse, slik at det blir umulig å bevisst bygge inn mekanismer og egenskaper i produkter og varer som gjør at de får et forkortet livsløp.
  7. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til hvordan det kan stilles krav om at alle offentlige virksomheter må gjøre en kvalifisert vurdering av om hele eller deler av innbo og inventar kan gjenbrukes eller på annen måte transformeres til å passe inn i nye lokaler ved nybygging, flytting eller oppgradering av lokaliteter, tjenestested og lignende.

 

Representantforslag til Stortinget blir først sendt til en komité for behandling der. Komitèen avgir deretter en innstilling til Stortinget. Er det behov for utredning, foreslår komiteen at forslaget sendes til regjeringen for utredning der. I så fall vil disse spørsmålene antagelig bli henvist til den lenge varslede strategien for sirkulær økonomi.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE