– Vi trenger en klimavask av lovverket

Sirin Stav tok sin tørn med avfallsplukking på Sognsvann før hun returnerte til Oslo rådhus, selvsagt med T-banen.

Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel i Oslo, sto for åpningen av årets strandryddeuke på Sognsvann nylig. Hun snakket da om kommunens brede engasjement for bedre avfallshåndtering og redusert forsøpling, og la overfor Kretsløpet ikke skjul på sin utålmodighet overfor statlige myndigheter.

Som tidligere omtalt arbeider Oslo kommune nå med en ny helhetlig avfallsstrategi, som skal styrke arbeidet for økt ombruk og materialgjenvinning. Men denne kommer trolig ikke til politisk behandling før til våren og Sirin Stav mener det er for tidlig å diskutere innholdet og framdriften for av denne. – Men kom gjerne tilbake da, sier hun.

Men mye er allerede gjort og Sirin Stav nevner spesielt Oslos handlingsplast mot plast. – Vi har en nullvisjon for plastforsøpling, sier hun. Stav sier også at kommunen nå er klar for å bruke sin innkjøpsmakt langt mer målbevisst i miljøets tjeneste enn tidligere. Og denne makta er betydelig, hovedstaden kjøper årlig inn varer og tjenester for 17 milliarder kroner.

Men Sirin Stav etterlyser også mer drahjelp fra statlige myndigheter. – Det er en stor treghet i det juridiske rammeverket, vi trenger rett og slett en klimavasking av hele lovverket vårt. Det gjelder alle sektorer, men på dette området trenger vi blant annet å få på plass mer forpliktende produsentansvarsordninger, slik at næringslivet kan ta en større del av ansvaret.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE