– Vil vurdere saken i løpet av høsten

Konkurransetilsynet foretok etter en beslutning i Bergen tingrett såkalt bevissikring hos selskapene Stena Recycling, Østbø AS og Saltens Bilruter rett før sommerferien. Bakgrunnen er mistanke om ulovlig samarbeid i forbindelse med et landsdekkende anbud. Etterforskningsdirektør Kari Bjørkhaug Trones sier til Kretsløpet at det beslaglagte materialet vil bli gjennomgått i løpet av høsten.
Kari Bjørkhaug Trones er etterforskningsdirektør i Konkurransetilsynet. Hun sier de nå går i gang med å vurdere materialet som ble sikret ved uanmeldte besøk rett før ferien.
Kari Bjørkhaug Trones er etterforskningsdirektør i Konkurransetilsynet. Hun sier de nå går i gang med å vurdere materialet som ble sikret ved uanmeldte besøk rett før ferien.

Som omtalt på nettstedet avfallsbransjen.no og i nyhetsbrevet Insider er det Stena Recycling og Østbø AS som er mistenkt for ulovlig samarbeid. At det er gjort beslag også hos Salten Bilruter skyldes bare at direktør Anders Mjaaland i Østbø også leder morselskapet Saltens Bilruter.

Østbø er Nord-Norges største private aktør innen avfall og gjenvinning, med 130 ansatte og en omsetning i fjor på drøyt 250 millioner kroner. Og siden de store nasjonale aktørene Norsk Gjenvinning, Ragn-Sells og Stena er sparsomt representert nordpå brukes Østbø i blant som underleverandør i tilbud fra disse til landsdekkende kunder. Ifølge Mjaaland er det tilfelle også i den aktuelle saken. Han sier til Kretsløpet at det i den aktuelle saken ikke er gjort noe annerledes enn i en normal leverandør/underleverandør situasjon.

– Vi kan ikke gjøre noe annet enn å avvente det som kommer fra Bergen. Men det vil sende sjokkbølger gjennom bransjen dersom det ikke lenger blir tillatt å benytte seg av underleverandører, sier han. Også Stena Recyclings direktør Max Trandem sier det dreier seg om en helt ordinær underleveranse.

Men det gjenstår altså å se om Konkurransetilsynet vurderer det på samme måte. Kari Bjørkhaug Trones sier til Kretsløpet at de nå når ferien er over vil vurdere det beslaglagte materialet og konkludere i løpet av høsten, uten å tidfeste det noe nærmere. Hun vil heller ikke si noe om bakgrunnen for bevissikringen.

– Vi følger nøye med og overvåker alle markeder fortløpende, men mottar også tips. Jeg kan ikke gå konkret inn på foranledningen til at vi gikk inn i denne saken, sier hun.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE