Bane Nor beklager manglende informasjon om forurensede masser

Slik så det ut i 2021 på Åsland, etter at steinmasser fra bygging av Blixtunnelen på Follobanen var lagt ut i området. Foto Bane NOR

Det ble tatt ut store steinmasser fra tunnelen på Follobanen. Massene ble kjørt til deponier i Oslo, Nordre Follo og Vestby. Det har vist seg at de inneholder små mengder uran og sulfat.

Dette opplyser Bane Nor nå i en nyhetsmelding.

I arbeidet med Follobanen ble det boret en 20 kilometer lang tunnel mellom Oslo og Ski. Det ga store mengder knust fjell som måtte fraktes bort til deponier. I arbeidet med å lage tunnelen ble det også brukt mye vann.

Under boringen ble dette vannet renset, delvis resirkulert og delvis sluppet ut på det kommunale avløpsnettet, etter avtale med Oslo Vann- og avløpsetat.

Hoveddelen av massene fra boringen av tunnelen ble værende på Åsland, sør i Oslo. De øvrge massene ble kjørt til disse deponiene i årene 2016 til 2018:

  • Huken ved Ammerud i Oslo.
  • Assurdalen i Nordre Follo kommune.
  • Vestby næringspark og Vestby Skogsdeponi i Vestby kommune.

Reduserte nivåer av krom

Kjøringen av massene startet i 2016. Senhøsten samme år oppdaget Bane Nor at vannet fra renseanlegget deres inneholdt krom og sulfat. Dette gjaldt blant annet seksverdig krom, som er giftig. – Først måtte vi finne kilden, så måtte vi finne tiltak for å bli kvitt problemet. Dette innebar å bygge om renseanlegget, skriver Bane Nor. Og videre:

– Tidlig i 2018 tilsatte vår entreprenør stoffer i vannet som reduserte problemet med krom. Dessverre fikk vi ikke fjernet alt av sulfat.

Når det regner eller snø smelter, kan det sige vann gjennom masser på avfallsdeponier. Det kalles sigevann og dette kan bli forurenset av stoffer som lekker fra avfall i deponiet. I 2017 ble det oppdaget sulfat i sigevannet på Åsland. Det ble rapportert inn til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Er i dialog med miljømyndigheter

I bekkene som renner ut fra deponiet på Åsland ble det funnet uran fra tunnelboremassene i 2017. Dette er stoff som finnes i naturen, men som nå har kommet ut, på grunn av Bane Nors aktivitet.

– Norsk Institutt for Bioøkonomi overvåker både private drikkevannsbrønner og bekkene i området på Åsland, på våre vegne. Vi har utarbeidet og levert årlige miljørapporter til myndighetene siden 2015, samt hatt jevnlig dialog med dem. Vi fortsetter å ta prøver på Åsland og ved deponiene, for å få mer informasjon om innholdet og lekkasjer av sulfat og uran, skriver Bane Nor som nå skal finne ut hvilken risiko dette kan føre til og hvilke tiltak de kan iverksette for å redusere forurensning. Dette arbeidet utføres i samarbeid med erfarne miljøeksperter.

Ingen endringer i vannkvaliteten

Det blir nå stilt spørsmål ved hvorfor Bane NOR ikke allerede i 2017 informerte naboer, næringsdrivende og kommunene om den mulige forurensningen av uran og sulfat.

– Vår vurdering har vært at det ikke har vært fare for negativ påvirkning av miljø fra vår massedeponering, men vi ser i ettertid at dialogen med kommuner og naboer burde ha vært bedre. Det beklager vi på det sterkeste. Framover legger vi vekt på god informasjon til naboer, næringsdrivende og Oslo, Nordre Follo og Vestby kommuner; skriver Bane Nor i nyhetsmeldingen.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE