Gamle skip blir nye bygg

ByggBOKS er Statsbyggs innovasjonskonsept og har som mål å sørge for rask og målrettet innovasjon i tett samarbeid med andre aktører i byggebransjen.

Byggebransjen står for 40 prosent av globale CO₂-utslipp, og utslipp fra stålproduksjon har mye av skylden. Nå inngår Statsbygg og Nordic Circles et ByggBOKS-samarbeid for å bruke stål fra gamle skip og oljeplattformer for å redusere utslippene.

Med utspring i ByggBOKS, Statsbyggs innovasjonskonsept for utvikling av byggenæringen, har Statsbygg inngått et innovasjonssamarbeid med Nordic Circles.

– Statsbygg støtter Nordic Circles i utviklingen av bjelker av oppsirkulert maritimt stål og vil tilgjengeliggjøre et byggeprosjekt hvor bjelkene skal monteres, sier Anders Fylling, direktør for bærekraft og spesialfag i Statsbygg i en pressemelding.

– Før bjelkene tas i bruk gjennomfører vi omfattende tester av stålet i samarbeid med SINTEF. Testen vil sikre at bjelkene møter sikkerhetsmessige krav og er trygg å ta i bruk i bygninger, understreker Fylling.

Kortreist, sirkulært og oppsirkulert

Gjennom å sveise om stål, som er hentet lokalt fra gamle skip, har Nordic Circles skapt en kortreist og sirkulær verdikjede. Prosessen hvor man bruker et material på nytt til et annet formål med økt verdi kalles oppsirkulering.

Fylling er overbevist om at oppsirkulering av materialer vil være avgjørende for å skape en mer miljøvennlig byggenæring.

– Byggebransjen står for 40 prosent av verdens CO₂-utslipp, og stålbjelker er en av de største utslippskildene. Oppsirkulert stål har over 90 prosent lavere CO₂-fotavtrykk enn produkter av nytt stål. Gjennom dette samarbeidet ønsker vi i Statsbygg å bidra til å redusere utslipp på byggeplassen og øke gjenbruk av byggematerialer, sier han.

De store må støtte de små

Nordic Circles mener at samarbeidet med Statsbygg er et viktig skritt på veien mot å redusere vårt CO₂-fotavtrykk som bransje, og understreker hvor viktig det er at de store støtter de små.

– Det finnes mange mindre aktører som både kan og vil innovere, men mangler ressursene til å få det til, sier Fredrik Barth, styreleder i Nordic Circles.

– Dette samarbeidet med Statsbygg er et kjempegodt eksempel på at de store aktørene i byggebransjen kan bruke sine muskler til å drive bransjen fremover, fortsetter han.

– I Statsbygg er vi helt enig i at klimautfordringene må løses i samarbeid med bransjen. Hvis vi gjennom dette samarbeidet kan bidra til at bruk av oppsirkulert stål i bygg blir godkjent på lik linje som bruk av nytt stål, vil vi kunne bevege bransjen et stort steg i riktig retning, sier Anders Fylling.

ByggBOKS er Statsbyggs innovasjonskonsept for rask og målrettet innovasjon i tett samarbeid med andre aktører i byggebransjen, og en delingsarena for utveksling av erfaringer og gode innovasjonsideer på tvers av næringen, skriver Statsbygg i pressemeldingen og oppfordrer til å ta kontakt dersom man har en idé til et innovasjonssamarbeid med dem.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE