Lindum inngår leveranseavtale for returtre til biokullproduksjon

NY FLISKVALITET: Den nyutviklede produksjonslinjen muliggjør produksjon av en ny type kvalitetsflis som er egnet for pyrolyse og produksjon av biokull. Foto: Torbjørn Tanberg

Vow Green Materials AS har signert en avtale med Lindum om leveranse av råstoff til deres anlegg ved Treklyngen industripark på Follum.

— Avtalen gjelder ved realisering av Vow Green Materials AS sitt planlagte anlegg ved Treklyngen industripark, og går ut på at Lindum skal levere kvalitetssikret råvare for fremstilling av biokull, forteller administrerende direktør i Lindum, Pål Smits i en pressemelding.

Lindums rolle er å produsere en pyrolyseflis til VGM sitt produksjonsanlegg basert på returtre fra bygg- og anleggsbransjen og husholdningene i Norge. Anlegget vil gjennom en pyrolyseprosess omdanne treflisen til et karbonholdig biokull som kan erstatte fossilt kull i industrien, eller brukes som karbonlagring og jordforbedring i landbruket.

Ny fliskvalitet utviklet

— Her har vi brukt egen spisskompetanse i kombinasjon med å samarbeide med de beste på området for å utvikle en spesiell fliskvalitet som egner seg i biokullproduksjon, forteller utviklingsansvarlig for flisproduksjon i Lindum, Lage Rosten.

Han forteller at det har vært krevende å finne en god produksjonsprosess som både møter kravspesifikasjonene og samtidig kan håndtere store volumer. Den nye produksjonslinjen sorterer ut metaller og fremmedlegemer, sørger for riktig størrelse og renhet, og hensyntar i tillegg en rekke andre faktorer for å sikre et best mulig råstoff inn i pyrolyseprosessen.

— Det er lagt ned mye og hardt arbeid i denne utviklingen, og Lindum er veldig stolte av sluttproduktet som er eneste av sitt slag. Pyrolyseflisen skaper nye muligheter for gjenvinning av returtre, og ikke minst samarbeid med selskaper som Vow Green Materials AS, forteller administrerende direktør i Lindum, Pål Smits. Til Kretsløpet forteller han at prosessen fortsatt er under finjustering.

Avsetning uansett realisering på Treklyngen

– Vi produserer i dag et produkt som er veldig nær opptil det vi skal levere videre. Vi må videreutvikle produksjonsprossene vår med tanke på kvalitet og renhet, men vi vet hva som skal til for å komme dit, sier han.

I dag leveres disse produktene til materialgjenvinning i form av råstoff til trefiberplater og ellers til energigjenvinning. Så om det nå ikke skulle bli realisering av planene på Treklyngen, har Lindum fortsatt avsetning på returtrevirket.

– Vi har utviklet renseprosessen vår over tid ved produksjonsanlegget i Drammen, og det er nå snakk om å videreutvikle den slik at den blir mer stasjonær og permanent. I testfasen er det satt sammen av mobile enheter, men nå er vi klare til å ta dette videre med en mer permanent produksjonslinje, forteller Smits.

Sirkulærøkonomi og gjenvinning

Oppstartsperioden er satt til 2023, og avtalen legger til grunn en opptrappingsplan med mål om full leveranse på 35 000 tonn ferdig pyrolyseflis pr. år.

— Avtalen med Lindum er for bærekraftig produksjon gjennom resirkulering av materialer, som støtter sirkulærøkonomien for produksjon av biokarbon og bioprodukter, skriver Vow

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE