Skal gjøre biogjødselen luktfri med ozon

K +

Biogjødselen skilles i fast og flytende i disse tankene før den flytende delen behandles med ozon, forteller Tom Werven.

Ved Mjøsanlegget i Lillehammer kjøres i disse dager et nytt anlegg i gang som ved hjelp av ozon skal gjøre den flytende delen av biogjødselen luktfri.

Denne pumpa skal gjøre den flytende biogjødselen luktfri, til glede både for de som frekventerer Mjøsanlegget og gjenvinningsstasjonen til GLØR som er nærmeste nabo, og ute hos bonden som sprer dette på jordene sine.

Daglig leder Tom Werven forteller at koronatida med grensestengninger har forsinket byggingen av anlegget, som leveres av et polsk firma. Men nå er det oppe, og allerede testkjørt et par ganger.

– Det er bare den siste automatiseringen som står igjen, sier han, og regner med at det vil være i full drift ved påsketider.

Prinsippet ved anlegget er at når biogjødselen fra biogassproduksjonen er presset og det flytende og det faste er separert i hver sine tanker, passerer det flytende substratet sakte gjennom et flotasjonskar hvor det tilsettes ozon i nanobobler.

I tillegg til at ozongassen fjerner lukt, tar den også ut en del av ammoniumet i væsken.

– Det gjør at vi kan bruke mer av dette til blandevann i biogassproduksjonen vår og slipper å bruke så mye ferskvann, forteller Werven.

Nitrogenforbindelsene som tas ut her, blandes isteden inn i den faste delen av bioretsen som selges som kompostjord og blant annet brukes som vekstmedium istedenfor torv på hyttetak i området rundt Lillehammer.

Werven forteller at ozonen lages i et eget aggregat på anlegget, og en spesiell pumpe tilsetter den i form av mikroskopiske nanonobobler i flotasjonskaret.

Til tross for at anlegget er blitt forsinket med bortimot et år på grunn av pandemien, mener Werven at Mjøsanlegget er tidlig ute med dette. Han kjenner ikke til at andre biogassanlegg har installert tilsvarende utstyr.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE