Mindre byggavfall i 2021

Det ble mindre avfall og mer ombruk etter byggeaktivitet i 2021, viser statistikken.

I 2021 genererte bygging, rehabilitering og riving 1,8 millioner tonn avfall. Det er en nedgang på om lag 15 prosent sammenlignet med 2020.

Årsaken til nedgangen i avfallsmengder i byggenæringen er hovedsakelig redusert aktivitet i 2021. Det kan skyldes både prisøkning på byggematerialer og begrenset tilgang på arbeidskraft etter koronaåret 2020. Det melder Statistisk sentralbyrå.

Nedgang i avfall fra byggeaktivitet

Til sammenligning med året før gikk byggavfall ned fra 2,14 millioner tonn i 2020 til 1,82 millioner tonn i 2021. Dette utgjør en nedgang på cirka 15 prosent.

Mesteparten av avfall fra byggevirksomhet  består av materialer som er lite forurenset, og som kan deponeres eller brukes om igjen uten spesielle miljøhensyn. En del bygningsmaterialer inneholder imidlertid både miljøgifter og andre farlige avfallstyper som det er viktig å håndtere på en forsvarlig måte.

Tyngre materialer som tegl, betong, asfalt og metaller utgjør omtrent 62 prosent av byggavfallet. De fleste avfallsfraksjoner er rene, utsorterte fraksjoner, cirka 14 prosent avfall er blandet avfall, samme prosent som i 2020.

Om lag 42 prosent av byggavfallet kommer fra riving av bygninger, cirka en tredjedel av avfallet kommer fra boliger som bygges nytt og resten av avfallet kommer fra rehabilitering av bygg.

Kilde: Avfall fra byggeaktivitet, Statistisk sentralbyrå

Betydelig økning i materialgjenvinning av byggavfall

Statistikken for behandling av avfall er basert på opplysninger fra et utvalg av avfallsinnsamlere i Norge. Avfall som benyttes til for eksempel veiunderlag og dekkmasser, regnes også som materialgjenvinning i denne sammenheng.

Beregningene viser at 55 prosent av avfallet fra byggeaktivitet ble levert til materialgjenvinning. Det er 11 prosent mer enn i 2020. Både energigjenvinning og deponering av byggavfall var på henholdsvis cirka 19 og 23 prosent i 2021. Deponering av byggavfall gikk ned med 2 prosent, mens energiutnyttelse gikk ned 6 prosent i 2021 sammenlignet med året før. Omtrent 2 prosent av avfallet gikk til ukjent/annen behandling som var 4 prosent mindre enn 2020.

Utsorterte mengder av metall, papir, glass og plast sendes til materialgjenvinning, mens mye av treavfallet går til forbrenning med energiutnyttelse.

I 2021 ble alt av asfalt og metaller sendt til materialgjenvinning. Også papir, glass og betong og tyngre materialer ble hovedsakelig materialgjenvunnet. Her var prosentene på henholdsvis, 98, 95 og 70 prosent i 2021.

Økning i materialgjenvinning i 2021 kan muligens skyldes ny forskrift for nyttig bruk av lett forurenset betong. I 2020 ble det vedtatt en forskrift for nyttig bruk av lett forurenset betong – kapittel 14A i avfallsforskriften.

Kilde: Avfall fra byggeaktivitet, Statistisk sentralbyrå
ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE