Ny kunnskap og nye rammebetingelser på Byggavfallskonferansen

Plast utgjør en stor del av avfallet som genereres på byggeplasser. Dette kan du høre mer om på Byggavfallskonferansen.

14. februar arrangeres Byggavfallskonferansen i Næringslivets hus i Oslo. På programmet denne gangen presenteres blant annet ny kunnskap om plast og plastavfall fra bygg og anlegg, byggavfallskrav i EU og plastforsøpling på norske byggeplassser.

NHP-nettverket som står bak konferansen, legger spesielt vekt på presentasjonen av resultatene fra et kunnskapsprosjekt initiert av dem selv og som Handelens Miljøfond har støttet; «Plastgjenvinning fra bygg og anlegg». Dette er blant de største kunnskapsprosjektene nettverket har gjennomført.

– Arbeidet har omfattet en kartlegging av produktgrupper, plasttyper og tilsetningsstoffer samt estimering av mengder plast i norske byggverk, kartlegging av sorterings- og returordninger i EU, vurdering av alternativer til plastprodukter som benyttes i bygg, samt enkle miljøvurderinger knyttet til dette, forteller nettverkets leder Gunnar Grini i en pressemelding.

På konferansen vil Handelens Miljøfond presentere sine satsningsområder rettet mot å redusere mengdene plastavfall fra bygg og anlegg, og å øke materialgjenvinningen av slikt plastavfall.

– Bygg- og anleggsnæringen i Norge genererer rundt 10 000 tonn plastavfall i året, så det er viktig for oss å bidra til økt bruk av resirkulert plast og mer materialgjenvinning av denne plasten. Vi ser frem til å fortelle mer om hvordan vi kan bidra til dette på Byggavfallskonferansen, sier Cecilie Lind som er daglig leder i Handelens Miljøfond.

Eirik Wærner i Multiconsult, som også deltar i NHP-nettverkets ledergruppe, sier at nettverket framover vil vurdere hvordan resultatene kan spres og danne grunnlag for nye kunnskapsprosjekter og tiltak i næringen.

Påmeldingsfristen til Byggavfallskonferansen er 1. februar.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE