Ny «Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall» lansert

På dagen 20 år etter at Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall ble lansert første gang, presenter NHP-nettverket sin femte plan. Gunnar Grini i Norsk Industri tar nå over lederrollen i NHP 5 2021-2023 etter Rannveig Ravnanger Landet, BNL, som var leder i NHP 4 2017-2020.
I denne handlingsplanen – som er den femte fra nettverket – legger man ytterligere vekt på å redusere og materialgjenvinne Norges største avfallsfraksjon.

– Nettverket bak Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP) kan gjennom sin 20-årige historie vise til viktige resultater for avfalls- og gjenvinningsområdet i Norge. Den nye 3-årsplanen angir nye ambisiøse mål, skriver NHP-nettverket i en pressemelding. Nettverket har 19 medlemmer, alle sentrale innen avfall, bygg- og anleggssektoren i Norge.

Foruten avfallsreduksjon innen bygg- og anleggssektoren, angir NHP fem mål om at 80% av avfall fra sektoren innen 2023 skal leveres i kvaliteter som gjør det egnet til materialgjenvinning. Den nye planen legger også vekt på miljøkartlegging, sortering og forsvarlig håndtering av farlig avfall. Dette er derfor også et eget målområde i NHP 5.

Ny planperiode ledes av bransjesjef Gunnar Grini i Norsk Industri. Marit Lindstad fra Norsk forening for farlig avfall (NFFA) utgjør NHP-nettverkets sekretariat. I NHP-nettverket er både Direktoratet for byggkvalitet, Miljødirektoratet, Statistisk sentralbyrå, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring samt Grønn Anleggssektor observatører. Det sikrer god forankring av arbeidet og erfarings- og kompetanseutveksling mellom myndigheter og bransjene.

I sin 5. planperiode vil NHP-nettverket prosjekt-organisere sitt arbeid i større grad enn tidligere. Blant mulige prosjekter som nå vurderes, er kartlegging av hvilke byggematerialer som i økende grad kan anvende resirkulerte råmaterialer. Arbeid med å forbedre statistikkmateriale slik at også ombruk synliggjøres, vil også bli vurdert. I tillegg vil informasjonsformidling, utarbeidelse av rapporter og veiledningsmateriell være på agendaen. Alt arbeid innenfor NHP-nettverket i planperioden 2021-2023 vil være innenfor områdene avfallsreduksjon, materialgjenvinning, forsvarlig håndtering av farlig avfall samt å definere barrierer for økt resirkulering av det farlige avfallet, i overgangen til sirkulær økonomi.

-Arbeidet i NHP-nettverket bidrar til at bygg- og anleggsavfall får større oppmerksomhet i hele verdikjeden fra byggevarer produseres til de framstår som avfall. Mengdene avfall fra sektoren vil være betydelige også i årene fremover. Det er viktig at avfallet håndteres forsvarlig, og resirkuleres der det er mulig, samtidig som vi jobber med å redusere avfallsmengdene fra bygg og anlegg, kommenterer NHP-nettverkets leder Gunnar Grini i pressemeldingen.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE