Nytt jordvaskeanlegg til 100 millioner i Sør-Odal

Tom Wilhelmsen er en betydelig massetransportør i Oslo-regionen og har god tro på at et jordvaskeanlegg i Sør-Odal vil kunne øke gjenbruket av gravemasser.

Tom Wilhelmsen vil gjennom selskapet Massebalanse Norge as etablere et innendørs jordvaskeanlegg på Disenå i Sør-Odal. Allerede i 2023 skal anlegget kunne ta imot 350 000 tonn forurenset gravemasse, sier Wilhelmsen til Glåmdalen.

Tom Wilhelmsen (52) har solid bakgrunn fra avfalls- og transportbransjen og kjøpte allerede i 2008 et 90 daa stort industriområde på Disenå. Nå skal det omsider bli ny virksomhet på området, der det tidligere lå et sagbruk. – Gravemassene er en stor og lite utnyttet ressurs, bare i Oslo og Akershus er det snakk om fem millioner tonn årlig som kan gjenvinnes, sier Wilhelmsen.

Statsforvalteren har gitt tillatelse til etableringen og konsesjon til å behandle inntil 350 000 tonn årlig. Det skal skje innendørs, i en av de gamle industrihallene på området. Wilhelmsen forteller at anlegget og maskinene allerede er bestilt. Han regner med at 85-90 prosent av massene som kommer inn til anlegget blir rene og klare for ombruk etter behandlingen, enten ved det samme prosjektet der massen kommer fra eller ved nye byggeprosjekter.

Wilhelmsen forteller videre at han allerede har seks elektriske tippbiler i sving i Oslo og at virksomheten på Disenå også skal bli utslippsfri. – Vi skal ha en 100 % utslippsfri bilpark i 2025, sier han til Glåmdalen.

Lokalavisen beroliges også med at dette blir en innendørs virksomhet som ikke vil skape støy eller andre miljøproblemer. – Massene inneholder ikke farlige eller giftige stoffer, det blir tatt jordprøver før de kan leveres for behandling. Prosessen skjer dessuten i et lukket anlegg, så absolutt ingen ting skal renne ut i åa eller Glomma, forsikrer Tom Wilhelmsen.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE