Plast i byggavfallet – en enorm utfordring

K +

Espen Mikkelsborg i Mepex fikk tydelig fram at materialgjenvinning av plasten i byggematerialer er en stor utfordring.

Mepex har kartlagt plastbruken i bygningsmaterialer og kommet til at hele 180 000 tonn bringes ut på markedet hvert år. Det er like mye som plastmengden i all emballasje og plasten i byggematerialer er enda mer uensartet og forsynt med en mengde ulike tilsetningsstoffer.

Rapporten er et samarbeid mellom flere aktører. Og prosjektet fortsetter med en arbeidspakke som skal vurdere alternativer til plastprodukter og klimapåvirkning.

Espen Mikkelsborg fra Mepex presenterte rapporten Plastgjenvinning i bygg og anlegg i et sirkulært perspektiv på Byggavfallskonferansen nylig. Her framkommer det at plast brukes til omtrent alt i BA-bransjen, men de største mengdene finner vi i rør (38%) og isolasjon (34%).

Og om det er vanskelig å materialgjenvinne plastemballasje, er utfordringene enda mye større med BA-plasten, når installasjonene der den brukes i sin tid skal rives eller rehabiliteres.

Det dreier seg om en uendelig mengde ulike produkter og i mange av dem er plast integrert med andre materialer. Her går ikke utviklingen i riktig retning, det lanseres for eksempel stadig nye produkter der støp og isolasjon henger sammen.

Og nær sagt alle typer plast er i bruk. PVC er den mest vanlige og utgjør hele 36% av mengden. – Og klor er en komponent som skaper problemer både for gjenvinning og energiutnyttelse, sa Mikkelsborg.

En hærskare av ulike tilsetningsstoffer utgjør en ytterligere utfordring for gjenvinning. Bromerte flammehemmere og etterkommerne, klororganiske flammehemmere, brukes for å øke plastens tenntemperatur og finnes i en mengde produkter. Og ftalater brukes i stor stil for å gjøre plasten mykere, for eksempel i PVC-produkter.

– Å sortere BA-plasten i rene nok fraksjoner til mekanisk gjenvinning er dermed en stor utfordring. Mange setter nok sin lit til kjemisk gjenvinning og her skjer utviklingen raskt. Men foreløpig kreves det også her forbehandling og relativt stor renhet på det som puttes inn, sa Mikkelsborg.

Konklusjonen er at det er mange barriérer å forsere om det skal bli noe fart på materialgjenvinning på denne plasten, der dagens forbruk utgjør hele 33 kg pr innbygger årlig. – Etterspørselen etter returråvarer må opp, men dette henger sammen med stabil tilgang og god kvalitet. Det er også dyrt å sortere plast, spesielt ved sanering av bygg. Det kreves insentiver og strengere regelverk for at det skal skje i noe særlig omfang, sa Mikkelsborg.

Presentasjonene fra Byggavfallskonferansen ligger her.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE