Vasker, reparerer og leier ut plastemballasje

Siden 2017 har Looping leid ut kvalitetsemballasje. Selskapet vasker og reparerer emballasjen før den leies ut igjen. Lang levetid er nøkkelen. Målet er lavere ressursbruk og mindre avfall. Foto: Looping.

«Leie er det nye eie», sier Looping. Selskapet har siden 2017 leid ut emballasje til næringslivet. Forretningsideen er å produsere slitesterke kvalitetsprodukter og leie dem ut for gjenbruk. Målet er å bruke mindre ressurser og skape mindre avfall.

 

FNs bærekraftsmål og EUs Green Deal stiller krav til emballasje og plast. Emballasjedirektivet krever at 55% skal materialgjenvinnes innen 2030 og at bruken av resirkulert plast skal økes. Dette er utgangspunktet for Loopings forretningsmodell, der utgangspunktet er å erstatte engangsemballasje med gjenbruksemballasje gjennom utleie. Bærekraftsjef Ida Hatlebrekke i Looping fortalte hvordan på et plast-webinar i regi av Woodworks!

Looping ble etablert i 2017 av gründer Jens Brustad, da under navnet Norsk Gjenbruk. I dag har selskapet syv ansatte i Norge og fem i Litauen, der det er en egen produksjonsenhet. Her produseres og repareres emballasjen. På selskapets norske anlegg på Lørenskog tas emballasje inn, sjekkes og vaskes. Om det ikke trengs reparasjoner, sendes emballasjen rett ut igjen herfra.

Bedre kvalitet

– Fordelen med å leie ut emballasje er flere. For det første blir vi motivert til å produsere emballasje av god kvalitet. Vi ønsker jo at den skal holde så lenge som mulig. Jo flere ganger vi kan leie dem ut, jo mer tjener vi. Når emballasjen kommer inn etter bruk vasker og reparerer vi den for ny utleie. Slik kan store mengder engangsemballasje erstattes med kvalitetsemballasje som kan gjenbrukes mange ganger. Og vi som samfunn blir kvitt mange tonn avfall i året, samtidig som vi bruker mindre ressurser, forteller Hatlebrekke.

Bærekraftsjef Ida Hatlebrekke i Looping skal bidra til å redusere bruken av engangsemballasje i treindustrien fremover. Foto: Looping.

Project Lignum

– Hele 40% av all plasten vi bruker i Europa går til emballasje, og bygg- og anleggsbransjen står for rundt halvparten av dette, hevder Zero. EU-direktivet krever at 70% av ikke-farlig-avfall fra bygg og anlegg enten skal gjenbrukes eller materialgjenvinnes – allerede nå i 2020 . Som respons på dette krever 11 norske byggherrer nå såkalte avfallsfrie byggeplasser. Det innebærer å redusere avfall i alle ledd i verdikjeden som leverer inn til byggeplass. Det betyr at byggevareprodusentene må ta sin del av dette ansvaret. I den forbindelse har Looping fått støtte av Handelens Miljøfond til et bransjeløft for treindustrien, for å erstatte engangsplast som innpakning for plank og byggelementer med gjenbruksemballasje, – Project Lignum.

Mye å hente i treindustrien

– Det er mye å hente for treindustrien på å redusere emballasjebruken, mener Hatlebrekke.

For eksempel er det vanskelig å emballere plankestabler på fallende lengder mellom 3 og 5,2 meter. Videre tilkommer ekstra plastduk som sikkerhet vinterstid. Og med bare tre stropper som holder emballasjen på plass, revner plasten ofte. – I tillegg til innpakning av plankestabler trenger treindustrien tildekking av kontainere og innpakning av elementer og plater. For elementer har Looping regnet ut at det til hver emballering går med rundt 20 kilo plast. Så her er det mye å hente, påpeker Hatlebrekke.

Og nå samarbeider altså Looping med bransjen om å lage gode gjenbrukssystemer for alle disse typene. Målet er en til to prototyper som kan kommersialiseres med prosjektpartnere. Med på dette er blant annet Løvenskiold Maxbo AS, Bergene Holm og Ramirent.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE