Kall en spade en spade

Anja Ronesen og Renas er ikke enige i at Avfall Norge bør skifte navn.

Debattinnlegg av Anja Ronesen, Markeds- og kommunikasjonssjef, RENAS AS 

Navn engasjerer. Særlig bytte fra et kjent navn til et ukjent navn blir gjerne møtt med stor skepsis, bare spør Vy.

Men det går seg jo til. Bare de mest ihuga nostalgikerne kaller vel fortsatt nevnte transportselskap for NSB. Men bak det skiftet i folks bevissthet ligger det årevis med hundretalls millioner kroner i markedsføring, PR og profilering. For ikke å snakke om mediesaker med i hovedsak negativt fortegn.

Så når en liten organisasjon innen et fagfelt vurderer å kaste den merkekjennskap som er bygget opp og de assosiasjonene navnet gir på båten, da knyter det seg i magen.

Avfall Norge liker ikke navnet sitt. Det er ikke fremtidsrettet å hete noe med «avfall». Det er helt riktig at man skal se på avfall som ressurser, og også jobbe for at det skal bli mindre avfall, mer gjenbruk og at vi alle skal bidra til en mer sirkulær økonomi. Men medlemmene i Avfall Norge driver fortsatt med avfall.

Vi samler inn avfall fra husholdninger og bedrifter. Vi driver sorteringsanlegg for avfall og produsentansvarsselskap for avfall. Vi driver med gjenvinning av avfall, og riktig håndtering av farlig avfall. Vi forsker på avfall og gjenvinningsmetoder.

Og selv om den nye tjenesten fra Avfall Norge heter «Sirkulær statistikk» så er det altså en oversikt over avfallsvolumene i Norge.

Hvorfor ikke kalle en spade en spade?

Det nye navneforslaget er «Sirk Norge», som er såpass diffust at man må legge til en undertekst under logoen: «Bransjeforeningen for gjenvinning og sirkulærøkonomi».

Sirkulærøkonomi som begrep har skutt fart, og mange ønsker å hete noe som gir assosiasjoner til en ny økonomisk modell som skal bidra til å faktisk redde verden!

Så mange at det lett kan bli trangt om plassen. Bare blant medlemmene i organisasjonen har vi allerede Sirkel og Sirkula, og nærliggende bedrifter som Zirq Solutions, Circular Norway og Norsk Senter for Sirkulærøkonomi blant mange, mange flere.

Avfall Norge er et godt navn. Det vinner kanskje ikke innovasjonsprisen, men det gir lite rom for tolkning av hva hovedsaken er for medlemmene. Det gir assosiasjoner til en landsomfattende organisasjon som representerer en bransje, som politikere vil lytte mer til enn enkeltaktører. Det gjør jobben godt rett og slett, uten å framstå som man prøver å gjøre litt av alt.

Navnesaken skal stemmes over på generalforsamlingen 30. mai, og vi kommer til å stemme mot dette navnebyttet.

 

Ønsker du å delta i debatten? Send ditt innlegg til post@kretslopet.no

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE