– Avdekker flere alvorlige brudd nå

K +

– Hos enkelte aktører har utviklingen gått i feil retning under koronaen, sa Hege Rooth Olbergsveen i Miljødirektoratet på Farlig avfallskonferansen.

– Vi ser at det er effektivt og relevant å bruke digitale tilsyn som vi har gjort under koronatida, men vi er veldig glad nå for at vi kan være ute på fysiske tilsyn igjen. Fysiske tilsyn avdekker flere brudd.

Det sa seksjonsleder i Miljødirektoratet, Hege Rooth Olbergsveen, i sin gjennomgang av nytt fra myndighetene på Farlig avfallskonferansen denne uken. Hun nevnte at det de siste årene har det vært flere hendelser knyttet til avfallsanlegg, særlig knyttet til manglende opplysninger om innholdet i avfallet og for dårlig mottakskontroll. Hun sa også at det blir avdekket flere alvorlige brudd nå. Hos enkelte aktører har utviklingen gått i feil retning under koronaen.

– Vi vil fortsette å ha tilsyn ved behandlingsanlegg for farlig avfall, men også andre deler av verdikjeden, sa hun og understreket betydningen av  god mottakskontroll. – Det er veldig viktig at riktig informasjon følger avfallet. Og alle ledd i verdikjeden har ansvar for å sikre at informasjonen om avfallet stemmer. Å ha mottakskontroll er ikke bare en skrivebordsøvelse. Det er viktig å gjøre det på en ordentlig måte. Bedriftene må lage seg gode rutiner for å håndtere feilklassifisert avfall som kommer inn på anlegget, sa hun.

Overfor Kretsløpet utdyper seksjonsleder Einar Knutsen at det dreier seg om flere hendelser med branner og eksplosjoner i forbindelse med håndtering av farlig avfall som stammer fra offshore de siste par årene.

– Miljødirektoratet har fulgt opp med tilsyn og avdekket både mangler i mottakskontrollen hos behandlingsanleggene og manglende opplysninger om avfallets innhold fra aktørene som har levert fra seg avfallet, sier han.

 – Vi har også gjennomført tilsyn der vi har avdekket alvorlig avvik i forbindelse med lagring av avfall på behandlingsanlegg. Blant annet at avfall har vært lagret på en slik måte at det er fare for forurensning, opplyser han.

– Der vi avdekker alvorlig avvik følger vi rutinemessig opp med oppfølgende tilsyn og vi vurder også andre virkemidler som for eksempel bruk av tvangsmulkt. Hvilke virkemidler vi bruker for å sikre at virksomhetene retter opp avvikene vurderes i hvert enkelt tilfelle, sier han og opplyser at Miljødirektoratet på bakgrunn av erfaringene fra tilsynene vil fortsette å prioritere tilsyn av behandlingsanleggene høyt fremover.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE