Avfallet fra Søve gruver til lokal fjellhall

Måling av radioaktivitet ved Søve gruver. Verdiene er ikke høye, men over myndighetenes grenseverdier. Det må derfor finnes en løsning for dette slagget som nå har ligget der i snart 60 år – og som nok vil bli liggende et par år til. Foto: NND.

Oppgaven med opprydding av det lavradioaktive avfallet fra Søve gruver er tildelt selskapet Isachsen Anlegg as. For 102 millioner kroner skal selskapet sørge for å opprydning og deponering av avfallet i en ny fjellhall i Kjeldal i Nome.

I en orientering fra Norsk Nukleær dekommisjonering (NND) framgår det at de mottok tre anbud på denne oppgaven etter at den ble utlyst i juni. Det var en ekstra bevilgning på 150 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett som gjorde det mulig å sette i gang denne opprydningen som Statens strålevern påla allerede i 2014. I fjor ble ansvaret for opprydningen overført fra Nærings- og fiskeridepartementet til det nyetablerte statlige selskapet NND.

– Etter en grundig vurdering i forhold til konkurransens tildelingskriterier ble de to gjenstående tilbyderne vurdert som likeverdige på kvalitet som f. eks kompetanse på håndtering av lavradioaktivt materiale og nødvendige sikringstiltak. Isachsen Anlegg AS leverte et noe lavere pristilbud og ble dermed foretrukket. Kvalitet ble tillagt 70% vekt mens pris ble vektet 30%, heter det i meldingen fra NND.

Løsningen som Isachsen Anlegg AS foreslår er å bygge et nytt deponi i fjell i Kjeldal i Nome kommune, ca. 17 km fra Søve gruver. Deponiet vil bestå av en underjordisk fjellhall i et fjell som utgjør en stabil geologisk formasjon, heter det.

– Vi har tro på at vi med dette forslaget vil få en god løsning for avfallet fra gruvevirksomheten ved Søve gruver, sier sektordirektør teknisk Nils Bøhmer i NND. – NND har en god dialog med Nome kommune og det er viktig at tilbyder legger til rette for en god og åpen prosess med lokalsamfunnet i det videre arbeidet.

Avfallet skriver seg fra perioden 1953-1965, da AS Norsk Bergverk drev utvinning av metallet niob og produksjon av ferroniob ved Søve gruver. I produksjonen av ferroniob ble de naturlige grunnstoffene uran og thorium konsentrert opp i slagget som ble deponert på området. I dag er slagget blandet med andre materialer og er delvis tildekket. Volumet som skal fjernes anslås å tilsvare opp til 5000 tonn. Det er usikkerheter rundt masseanslaget. Det lavradioaktive avfallet har ikke noen vesentlig påvirkning på mennesker og miljø, men noe av materialet overskrider grensen som norske myndigheter har satt for hva som skal regnes som radioaktivt avfall og området skal derfor saneres.

Oppstart i form av søknader er planlagt startet høsten 2021, etablering av nytt deponi har planlagt start november 2022. Selve oppgravingen ved Søve og flytting av massene er planlagt startet mars 2023 og prosjektet skal være sluttført desember 2023, heter det i redegjørelsen fra NND. Isachsen Anlegg er en entreprenørbedrift med 450 ansatte som hovedsakelig opererer på Østlandet.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE