Avfallsbransjen må bidra til å begrense fugleinfluensaen

Utbruddet av fugleinfluensaen er først og fremst en dyretragedie, men utgjør også en utfordring i avfallssammenheng. Foto: Geminor

Fugler som dør av fugleinfluensa, kan utgjøre en smitterisiko når de havner i restavfallet. Geminor etterlyser nå bevissthet rundt håndtering av de døde fuglene.

– Det er viktig at døde fugler håndteres og sluttbehandles som smittefarlig avfall, sier Regionansvarlig Nord i Geminor, Vidar Monsen. Foto: Geminor

– Det er viktig at døde fugler håndteres og sluttbehandles som smittefarlig avfall, slik at vi unngår å spre smitten igjennom restavfallet, sier Regionansvarlig Nord i Geminor, Vidar Monsen i en pressemelding.

Ifølge Mattilsynet er det pågående fuglevirusutbruddet det største som noen gang er registrert i Norge. Tusenvis av fugl, i første rekke den truede måkearten krykkje, dør en sakte død grunnet spredningen av det dødelige viruset. Selv om Finnmarks-kommuner som Vadsø for tiden er hardest rammet, er det meldt om syke og døde fugler så langt sør som i Rogaland.

Utbruddet av fugleinfluensaen er først og fremst en dyretragedie, men utgjør også en utfordring i avfallssammenheng, sier Regionansvarlig Nord i Geminor, Vidar Monsen.

– Døde fugler er i praksis smittefarlig avfall, og må håndteres deretter. Dette er noe både privatpersoner, kommunepersonell og avfallsselskaper som håndterer døde fugler må forholde seg til. Som Mattilsynet også opplyser om er det svært viktig med sikker oppsamling og sluttbehandling av døde fugler, slik at vi kan redusere spredning av sykdommen, sier Monsen.

I områder med fugleinfluensa er det ikke lov å kaste døde fugler i restavfallet. Her skal døde dyr leveres til mottaksanlegg som er godkjent for smittefarlig avfall.

– For å være helt sikker på ikke å spre smitte igjennom avfallssystemet, anbefaler vi at alle behandler død fugl som smittefarlig avfall. I dag er avfallsstrømmene internasjonale, og i verste fall kan vi risikere å eksportere smitten til land som Sverige og Finland gjennom eksport av restavfall, sier Monsen.

Geminor er nå involvert i håndteringen av døde fugler ved å gi råd til kommuner og avfallsaktører rundt sikker håndtering av smittet fugl. Nylig gikk et lass med 3,3 tonn død fugl fra Øst-Finnmark til destruksjon ved et anlegg i regionen.

Den første transporten utgjorde omkring 10 000 døde fugl, men Vidar Monsen frykter at dette kun er den første av mange forsendelser til forbrenning.

– Å begrense smitten av fugleinfluensa ute i naturen virker til å være svært vanskelig, og derfor vil vi dessverre måtte håndtere mange flere døde fugler i tiden som kommer. Det vi imidlertid kan gjøre noe med, er å begrense muligheten for at smitten sprer seg med avfallet vårt. I så måte er det viktig at hele verdikjeden i avfallsbransjen – fra oppsamling til sluttbehandling – er sitt ansvar bevisst og legger til rette for sikker håndtering i hele landet. På denne måten kan vi bidra til å begrense dyretragedien og skadeomfanget av denne, avslutter Regionansvarlig Nord i Geminor, Vidar Monsen.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE