Billigere å deklarere farlig avfall

Med virkning fra 13. januar i år har Klima- og miljødepartementet satt ned deklarasjonsgebyret for farlig avfall fra 15 til 8 kroner pr tonn. Det arbeides også med å utvide mulighetene for samdeklarering.
Prisen for å deklarere farlig avfall blir nå nesten halvert, fra 15 til 8 kroner pr tonn.
Prisen for å deklarere farlig avfall blir nå nesten halvert, fra 15 til 8 kroner pr tonn.

Alle virksomheter som genererer farlig avfall må ved levering rapportere til Miljødirektoratet hva slags avfall det er, hva avfallet inneholder, hvilke egenskaper det har og hvor det leveres. Dette gjøres i det elektroniske deklarasjonssystemetavfallsdeklarering.no, som ble tatt i bruk i 2016. På denne måten får myndighetene oversikt over hvor mye farlig avfall som er levert, hvor det har oppstått og hvem som har håndtert det. På grunnlag av denne deklareringen ilegges første mottaker det deklarasjonspliktige avfallet et gebyr som skal dekke kostnadene for systemet.

Miljødirektoratet skriver at digitalisering av deklarasjonssystemet har gitt reduserte kostnader og dermed mulighet til å redusere gebyret som skal dekke kostnadene. Den nye satsen på 8 kroner pr tonn gjelder for deklarasjoner med ferdigstatus fra og med 13. januar 2020. Første faktura fra Miljødirektoratet til avfallsmottakene med lavere sats kommer i mai 2020.

I meldingen fra Miljødirektoratet heter det også at det arbeides videre med å videreutvikle og forenkle deklarasjonsprosessen. Dette berører først og fremst mottakerne av farlig avfall, som har fått anledning til å samle farlig avfall av samme type, som allerede er deklarert, på en felles elektronisk deklarasjon ved viderelevering av avfallet. Det er bare mottakere som kan samdeklarere, ikke virksomhetene der det farlige avfallet oppstår.

Sjefsingeniør Ingebjørg Svindland er ansvarlig for deklarasjonsordningen i Miljødirektoratet. Hun sier til Kretsløpet at de arbeider for at informasjonen fra deklarasjonene skal kunne følge avfallet hele veien gjennom systemet. – Men samtidig må vi ta hensyn til at konkurransesensitiv informasjon ikke kommer på avveie, sier hun.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE