Deklarasjonssystemet for farlig avfall må lages på nytt

Det var allerede lagt ned mye arbeid i å modernisere det gamle deklarasjonssystemet da Ingebjørg Svindland presenterte de nye funksjonene på Farlig avfallskonferansen i høst. Nå har Miljødirektoratet innsett at de må begynne på nytt.

På Farlig avfallskonferansen i høst fortalte Ingebjørg Svindland fra Miljødirektoratet om de nye funksjonene i deklarasjonssystemet for farlig avfall som var under utvikling. Nå viser det seg at videreutvikling av det gamle systemet ikke er veien å gå, og direktoratet har bestemt seg for å starte på nytt og utvikle et helt nytt system.

Dette kommer fram i et nyhetsvarsel fra direktoratet. – Vi har møtt på store utfordringer i arbeidet med å forbedre Avfallsdeklarering.no og må utvikle et heilt nytt deklarasjonssystem for farlig avfall, heter det der. Der går det også fram at deklarasjonsgebyret vil øke i en periode. Dette for å dekke kostnadene til utviklingen av det nye deklarasjonssystemet. Det nye systemet vil dermed ikke være på plass før i 2024.

Målet med arbeidet har hele tiden vært å få et system som er mer komplett og med informasjon om avfallet gjennom hele verdikjeden, fra det er levert til endelig behandling.

–Et nytt deklarasjonssystem vil være positivt for brukerne ved at det blir enklere å bruke. Vi håper derfor bransjen også vil se nytten av et nyutviklet system, selv om det vil ta litt lengre tid enn først planlagt, skriver direktoratet.

Arbeidet med å utvikle et nytt deklarasjonssystem vil altså innebære en stor økning i kostnadene. For å dekke inn de økte utgiftene mener direktoratet at deklarasjonsgebyret må øke fra 15 kroner til 37 kroner. Gebyrøkningen er planlagt fra første fakturering i februar 2023.

Et forslag om endring av avfallsforskriftens kapittel 12 for å øke gebyret vil bli sendt på høring.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE