Deponi for farlig avfall i Brevik skal konsekvensutredes

Midt i fellesferien kom beskjeden fra Klima- og miljødepartementet om at planprogrammet for et mulig deponi for farlig avfall i Dalen gruve i Brevik er fastsatt. Planprogrammet skal ligge til grunn for konsekvensutredningen og denne skal være ferdig allerede i løpet av august.
Det blir nå satt i gang konsekvensutredning av bruk av disse gruvegangene til deponi for nøytralisert og stabilisert uorganisk farlig avfall.
Det blir nå satt i gang konsekvensutredning av bruk av disse gruvegangene til deponi for nøytralisert og stabilisert uorganisk farlig avfall.

Forslaget til planprogram som var ute til høring fra 13. desember 2017 til 31. januar 2018, er etter gjennomgang av de over 200 høringsinnspillene blitt bearbeidet og oppdatert av forslagsstiller NOAH. 13. juni var det reviderte planprogrammet klart, og nøyaktig en måned senere ble det fastsatt av Klima- og miljødepartementet.

Konsekvensutredningen skal klarlegge om Dalen gruve er egnet til deponi for behandlet uorganisk farlig avfall, hvilke konsekvenser tiltaket vil kunne få for miljø og samfunn og hvilke avbøtende tiltak som kan gjøres for å begrense eventuelle negative virkninger for omgivelsene. Planprogrammet redegjør for hvilke utredninger som skal gjennomføres som del av konsekvensutredningen, og i den reviderte versjonen av planprogrammet er det som følge av høringsuttalelsene tatt inn flere nye utredningstemaer. Det gjelder barn og unges oppvekstvilkår og interesser på land, friluftsliv og rekreasjon på land, og kulturminner i sjø.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE