Ekspertutvalg med dårlig tid

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har nedsatt et utvalg som skal vurdere hvordan mengden farlig avfall i Norge kan reduseres, og hvordan fremtidige løsninger for behandling av farlig avfall kan sikres. Utvalget, som skal ledes av SIVA-direktør Ingrid Riddervold Lorange, skal gi sine råd innen 1. november 2019.
Ingrid Riddervold Lorange skal leder ekspertutvalget som har et halvt år på seg til å gi klima- og miljøministeren svar på flere omfattende spørsmål. Foto: SIVA
Ingrid Riddervold Lorange skal leder ekspertutvalget som har et halvt år på seg til å gi klima- og miljøministeren svar på flere omfattende spørsmål. Foto: SIVA

Norske bedrifter og husholdninger produserer stadig mer farlig avfall – i overkant av 1,5 millioner tonn i 2017, en økning på i underkant av 24 prosent fra 2013, ifølge SSB. De bransjene som produserer mest farlig avfall er prosessindustri, avfallsforbrenningsanlegg og offshorevirksomhet.

Utvalget mandat er omfattende. Det skal vurdere hvordan og i hvilken grad mengden farlig avfall kan reduseres, blant annet skal mulighetene for økt ressursutnyttelse av farlig avfall ved bruk av ny teknologi og nye løsninger vurderes. Utvalget skal også vurdere hvilke mengder farlig avfall som vil trenge en deponiløsning fremover, både på kort og lang sikt. I tillegg skal utvalget vurdere mulige steder for et deponi, som kjent et spørsmål som har vist seg alt annet enn enkelt.

Utvalget er bredt sammensatt og består av ni medlemmer, hvorav to er kjente navn fra avfallsbransjen. Det er Renor-direktør Jarle Haugedal og Johnny Stuen fra Energigjenvinningsetaten i Oslo. Utvalget skal altså ledes av Ingrid Riddervold Lorange, relativt nytilsatt direktør i SIVA, det statseide selskapet for industrivekst. Hun jobbet fram til oktober i fjor i Telenor, der hun har vært siden 1995.

Ekspertutvalget:

Leder:
Ingrid Riddervold Lorange: administrerende direktør i SIVA SF
Medlemmer:
Geir Schefte: leder for bærekraft i Hydro Aluminium AS
Helene Falch Fladmark: daglig leder for Eyde-klyngen
Jarle Haugedal: administrerende direktør i Renor
Johnny Stuen: teknisk direktør i Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune
Egil Dragsund: fagsjef miljø, Norsk olje og gass (NOROG)
Elisabeth Gammelsæter: tidligere generalsekretær i Norsk Bergindustri
Anita Krohn Traaseth: Næringslivsleder og skribent (avtroppende leder av Innovasjon Norge)
Heidi Dreyer: professor ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Fakultet for økonomi, NTNU

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE