Fra 1. mai blir det dyrere å deklarere farlig avfall

Deklarasjonsgebyret ilegges første mottaker av deklarasjonspliktig farlig avfall. Nå foreslår Miljødirektoratet en økning i beløpet.

Miljødirektoratet øker gebyret virksomheter må betale for å deklarere farlig avfall, fra åtte til 15 kroner per tonn.

– Vi har de seinere årene digitalisert deklarasjonssystemet for farlig avfall, og redusert kostnadene for drift av systemet. Gebyret for å deklarere farlig avfall har derfor blitt satt ned i flere omganger, og er i dag bare åtte kroner per tonn. Nå er vi i en fase der vi har økte utgifter til vedlikehold, drift og videreutvikling. Vi er derfor nødt til å øke deklarasjonsgebyret igjen, slik at det dekker utgiftene vi har, men nivået er fortsatt lavere enn det har vært de seinere årene.

Det opplyser Miljødirektoratet i en nyhetsmelding.

Gebyret skal dekke utgiftene for deklarasjonssystemet. Avfallsdeklarering.no skal videreutvikles slik at systemet kan motta informasjon om avfallet fra alle mottaksledd, gjennom hele verdikjeden. Det er i tråd med EUs krav om sporbarhet.

– Vi foreslår at den nye gebyrsatsen skal gjelde for deklarasjoner med ferdigstatus fra og med 1. mai 2021. Første faktura fra Miljødirektoratet til avfallsmottakene med høyere sats kommer i august 2021, skriver Miljødirektoratet, som har sendt forslag til Klima- og miljødepartementet om å endre gebyrsatsen fra åtte til 15 kroner per tonn farlig avfall, i avfallsforskriften kapittel 12. Forslaget kommer snart på høring.

Deklarering gir oversikt og kontroll med farlig avfall. Virksomheter som genererer farlig avfall må ved levering rapportere til Miljødirektoratet om hva slags avfall det er, hva avfallet inneholder, hvilke egenskaper det har og hvor det leveres. Dette gjøres i det elektroniske deklarasjonssystemet, Avfallsdeklarering.no. På den måten får myndighetene oversikt over hvor mye farlig avfall som blir levert, hvor det har oppstått og hvem som har håndtert det. Det er viktig å ha god kontroll med farlig avfall siden det kan forårsake skader på miljø, mennesker og dyr dersom det ikke håndteres forsvarlig.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE