Høyere fagutdanning innen farlig avfall og miljøgifter offentlig godkjent

To sentrale personer i utviklingen den høyere fagutdanningen er prosjektleder Marit Lindstad i NFFA og utviklingsleder Fredrik Hafredal i Fagskolen Vestfold og Telemark. Foto NFFA.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har akkreditert fagskoleutdanningen «Bærekraftig håndtering av farlig avfall og miljøgifter». Norge blir derved det første landet i Europa som etablerer en høyere yrkesfaglig utdanning innen dette området. Studentene kan starte utdanningen allerede i august i år.

Det er Fagskolen Vestfold og Telemark samt Norsk forening for farlig avfall (NFFA) som står bak utdanningstilbudet, forteller de to instansene i en pressemelding. Nær 70 studenter skal allerede ha meldt sin interesse for studieløpet, som er et landsdekkende tilbud og gir 30 studiepoeng. Undervisningen er dialogbasert og vil foregå gjennom fysiske og nettbaserte samlinger. Studiet gjennomføres i løpet av ett år på deltid. Kompetanse Norge bevilget i fjor 2,5 mill. kroner til utviklingsarbeidet.

NOKUT-akkrediteringen er gitt basert på at en rekke myndighetskrav relatert til høyere yrkesfaglig utdanning er oppfylt. Dette gjelder bl.a. utdanningens faginnhold og struktur. NOKUT vektlegger Fagskolen Vestfold og Telemark sitt samarbeid med NFFA. Samarbeidet gjelder både utformingen av studietilbudet, utarbeidelse av læremateriell og undervisningsressurser. Fagskolen Vestfold og Telemark vil samarbeide med NFFA om evaluering og videreutvikling av utdanningen samt etablering av et fagråd bestående både av pedagogisk og bransjefaglig kompetanse.

Fagskolen og NFFA engasjerer nå en rekke personer med spisskompetanse innen de emner det skal undervises i. Emnene er Det grønne skiftet, Miljø- og avfallsrett, Kjemi, toksikologi og materiallære, Teknologi og digitale verktøy, HMS og logistikk / transport samt Håndtering av farlig avfall. Læremateriellet vil bestå av eksisterende faglitteratur, kompendier m.v. samt også materiell som nyutvikles eller tilpasses utdanningen, heter det i pressemeldingen.

Fagskolen Vestfold og Telemark samt NFFA mener den nye høyere yrkesfaglige utdanningen vil gi autoritet og anseelse i avfalls- og gjenvinningsbransjen. Studiet er uttrykk for den kompetanse og profesjonalitet som kreves for at stadig flere og mer sammensatte miljøgifter tas ut av kretsløpet og kommer til forsvarlig behandling. Bransjen omfatter i dag nær 10 000 ansatte, men det nye utdanningstilbudet er også rettet mot ansatte i prosess- og annen industri. Dette er virksomheter som fanger opp stadig større mengder farlig avfall fra sin produksjon og derved reduserer miljøbelastningen. Avfallet overlates til bærekraftig håndtering hos profesjonelle avfalls- og gjenvinningsbedrifter som nå får styrket sitt utdanningstilbud.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE