Litium kan bli klassifisert som giftig – vil påvirke gjenvinningsrutiner

Litium er en viktig bestanddel i batterier i blant annet mobiltelefoner. Nå kan det bli klassifisert som giftig. Foto Tyler Lastovich, unsplash.com

EUs kjemikaliemyndighet vil klassifisere litium som helsefarlig etter at forskning har vist at metallet kan hemme fosterutviklingen og i verste fall forårsake misdannelser. Det forteller nettstedet Recyclingnet.se og viser til et oppslag på SVT Nyheter.

Litium er en viktig bestanddel i batterier, i alt fra elbiler og datamaskiner til mobiltelefoner. Men nå vil EUs kjemikaliemyndighet altså stemple det som giftig. For gruver, batterifabrikker, og gjenvinningsanlegg vil klassifiseringen innebære strengere krav til håndtering av litium for å unngå at det lekker ut i naturen.

– Litium går over fra morens blod til fosteret og mange studier tyder på at høye konsentrasjoner kan påvirke fosterets utvikling. EUs kjemikaliemyndighet er spesielt opptatt av påvirkningen på fosterets hjerte, sier Marie Vahter, professor i miljømedisin ved Karolinska institutet til SVT Nyheter.

Hun fortsetter:

– Det er svært viktig at det brukes riktig, slik at det ikke kommer ut i miljøet slik vi har opplevd med bly og nå senest PFAS. Altså et det går så langt at det nesten er umulig å snu og redusere eksponeringen, sier Marie Vahter.

Derimot er flere bransjeorganisasjoner innenfor den europeiske litiumindustrien kritiske til forslaget. De har nylig skrevet et åpent brev til EU-kommisjonen i håp om å stoppe klassifiseringen av litium som helsefarlig. De mener at det ikke finnes tilstrekkelig grunn for en så streng klassifisering.

– Det vil få alvorlige konsekvenser for Europas evne til å produsere og opparbeide det litiumet som trengs for å nå våre mål for produksjon av elbiler og batterier, sier Chris Heron, kommunikasjonssjef for bransjeorganisasjonen Eurometaux til SVT Nyheter.

Et endelig vedtak om hvordan batterimetallet skal klassifiseres er foreløpig ikke gjort. Det forventes at et slikt vedtak vil komme rundt årsskiftet, etter at EU-kommisjonen har forhandlet ferdig med medlemslandene.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE