NOAH bygger for framtida på Langøya

Anders Lægreid og Tove Stuhr Sjøblom fortalte om mulighetene for videre drift på Langøya etter 2030 under bransjedagen på Årskonferansen.
Selv om NOAHs tillatelse til å deponere farlig avfall på Langøya går ut om sju år, ser selskapet for seg å bruke industriområdet der lenger.
I30 år har NOAH fylt kraterne etter kalksteinsgruvedriften på Langøya med farlig avfall. Nå er det ene krateret fullt og avsluttet som deponi, og det andre er fylt opp til havnivå. Her har KLD gitt NOAH tillatelse til å deponere i høyden, og bruke stabile, byggende masser til å bygge terrengform over det søndre krateret. Hoveddelen av avfallet som NOAH tar imot på Langøya er flyveaske fra avfallsforbrenningsanlegg og tynnsyre fra produksjonen hos Kronos Titan i Fredrikstad. Flyveasken er alkalisk, og disse to fraksjonene nøytraliserer dermed hverandre i den prosessen som utføres på Langøya. Tungmetallene som finnes i flyveasken blir bundet i den stabile gipsen som dannes.
Skal dette være noe å bygge i høyden med, må man få væsken ut av gipsen. Derfor bygges det nå et avvanningsanlegg, en filterpresse, på Langøya.
Men når 2030 er her og den søndre delen av øya har fått sin terrengform, er det slutt på denne formen for avfallshåndtering.
Under bransjedagen på Avfall Norges årskonferanse i september fortalte konsernsjef Anders Lægreid og administrerende direktør for NOAH Solutions, Tove Stuhr Sjøblom om planene for Langøya framover.
Les hele saken i siste nummer av Kretsløpet.
ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE