NOAH får deponere farlig avfall på Langøya til 2030

K +

Denne øya vil ta imot en million tonn avfall årlig fram til 2030. Det vil bli lagt i og oppå sydbruddet, lengst unna på bildet. Foto: Espen Braata.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide sier til Kretsløpet at Miljødirektoratet har sendt NOAH Solution et utkast til tillatelse for å deponere farlig avfall fram til 2030. – Vi legger stor vekt på hva fagmyndigheten mener. Når utkastet kommer tilbake med NOAHs kommentarer vil dette bli endelig avgjort, sier Barth Eide.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide bekrefter overfor Kretsløpet at Miljødirektoratets oppfatning vil bli tillagt stor vekt. Foto: Stortinget.

Med tillatelse til å deponere de såkalte filterkakene opp til kote 16 vil deponivolumet utvides så mye at det vil være tilstrekkelig til 2030. På spørsmål om dette betyr at arbeidet med nytt deponi kan stilles i bero, svarer Barth Eide: – Ikke stilles i bero. Men i løpet av 4-5 år vil vi vite mer om hvor mye av disse fraksjonene som kan gjenvinnes. Deponibehovet vil helt sikkert ikke bli null, det vil alltid være noen stoffer du ikke vil ha tilbake i verdikjeden. Men volumet vil gå ned og vi vil få mer tid til å vurdere framtidige behov hvis vi nå lander på den løsningen Miljødirektoratet går inn for, sier han.

NOAHs søknad ble sendt på høring 20. august med en drøy måneds frist. Det handler om å fylle såkalt ikke reaktivt farlig avfall fra havnivå opp til kote 16. Holmestrand kommune er i sitt høringssvar sterkt negativ til søknaden, det samme er Naturvernforbundet. Norsk Industri ser derimot utvidelsen på Langøya som «et nødvendig tiltak for å kunne møte Norges internasjonale forpliktelser til å opprettholde en nasjonal sluttbehandlingskapasitet for farlig avfall».

Kretsløpet har fått tilgang til utkastet til tillatelse. Det er et 37 siders dokument, fullt av detaljerte krav. Men essensen er at NOAH Solution gis tillatelse til å deponere drøyt en million tonn årlig fram til 2030. Direktør Tove Stuhr Sjøblom i NOAH Solutions sier til Kretsløpet at de ikke vil gi noen kommentarer før endelig tillatelse foreligger. Og når den gjør det, trolig om kort tid, kan tillatelsen påklages til Klima- og miljødepartementet.

 

Les hele intervjuet med Espen Barth Eide og mer om NOAHs tillatelse i Kretsløpets papirutgave nr 1-2022.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE