Norge stadig på EE-avfalltoppen

Med 57 kg EE-avfall pr husholdning i 2019 ligger Norge på toppen av lista over 39 europeiske land, nederst ligger Moldova med 11,6 kg. Mange i Norge har kunnskap om EE-avfall, men fortsatt er det 22% som overhode ikke vet hva det er.

Det er det engelske selskapet Clearitwaste.co som har bearbeidet data fra FNs Global E-Waste Statistics Partnership og kommet fram til tallene. Her framgår det også at den globale genereringen av EE-avfall er på 53,6 millioner tonn, noe som tilsvarer snaue 7 kg pr hode.

Tallene gjelder altså pr husholdning, ikke pr innbygger. I Norge er det i snitt 2,17 personer pr husholdning og da blir 57 kg til 26,2 kg pr innbygger. Dette er litt mindre enn EUs statistikkbyrå kom til for 2016, da var tallet 28,6 kg pr innbygger. Også da var vi på verdenstoppen, med Storbritannia på annen plass. Tabellen under mangler 8 europeiske land, blant dem våre naboland Sverige og Danmark.

Clearitwaste.co har også hatt en spørreundersøkelse i «vinnerlandet», 1296 nordmenn har blitt kontaktet og stilt spørsmål om EE-avfall. Her framgår det at 78% vet hva EE-avfall er, men bare 29% av disse har en god forståelse (truly understanding) av miljøkonsekvensene ved overdreven generering og uforsvarlig behandling. Det opplyses også at bare 34% er sikre på hvordan de skal avhende sine kasserte EE-produkter på en korrekt måte.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE