Ny anbudsrunde om opprydning ved Søve gruver

Måling av radioaktivitet ved Søve gruver. Verdiene er ikke høye, men over myndighetenes grenseverdier. Det må derfor finnes en løsning for dette slagget som nå har ligget der i snart 60 år – og som nok vil bli liggende et par år til. Foto: NND.

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) tildelte i september i fjor arbeidet med opprydning av det lavradioaktive avfallet ved Søve gruver til selskapet Isachsen Anlegg as, for 102 millioner kroner. Etter klage og kjennelse om midlertidig forføyning lyses anbudet nå ut på nytt.

Det er en av de andre tilbyderne, Skolt/SafeClean as som har klaget på tildelingen, grunnlaget er at NND skal ha brutt anskaffelsesregelverket når det gjaldt forhandlingsforbud samt likebehandlingsprinsippet, og at dette hadde innvirkning på konkurransen og tildeling av kontrakten. Dette var Søndre Østfold tingrett enig i, og i en kjennelse 17. desember fikk saksøker medhold i begjæringen om midlertidig forføyning for å stanse kontraktsinngåelse.

– Vi har besluttet å ikke anke rettens avgjørelse. Vi vil ta med oss læring fra denne anbudsprosessen i den videre planleggingen, sier sektordirektør teknisk Nils Bøhmer i NND.

Dermed lyses jobben ut på nytt. – Det er synd at prosjektet blir forsinket siden vi hadde et godt løsningsforslag på bordet. Men vi er fortsatt fast bestemt på å finne en god løsning for gruveavfallet. Om vi lander på en løsning i Nome kommune eller et annet sted vet vi ikke siden vi starter forfra. Det kommer an på tilbudene som kommer inn i den nye konkurransen. Vi vil komme tilbake til markedet med oppdatert informasjon, sier Bøhmer.

Avfallet ved Søve gruver skriver seg fra perioden 1953-1965, da AS Norsk Bergverk drev utvinning av metallet niob og produksjon av ferroniob. I produksjonen av ferroniob ble de naturlige grunnstoffene uran og thorium konsentrert opp i slagget som ble deponert på området. I dag er slagget blandet med andre materialer og delvis tildekket. Volumet som skal fjernes anslås å tilsvare opp til 5000 tonn. Det lavradioaktive avfallet har ikke noen vesentlig påvirkning på mennesker og miljø, men noe av materialet overskrider grensen som norske myndigheter har satt for hva som skal regnes som radioaktivt avfall og området skal derfor saneres.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE