Nytt anlegg for radioaktivt avfall planlegges

Deponiet i Himdalen i Aurskog-Høland er i dag eneste lager og deponi for radioaktivt avfall her i landet. Det vil være fullt rundt 2035 og myndighetene har derfor satt i gang en prosess for å etablere et nytt deponi.
Lagring av radioaktivt avfall i Himdalen. Dette deponiet er nå mer enn 60 prosent fylt opp og avviklingen av reaktoren i Halden vil øke avfallsmengden hit. Altså trengs det et nytt deponi om ikke veldig mange år.
Lagring av radioaktivt avfall i Himdalen. Dette deponiet er nå mer enn 60 prosent fylt opp og avviklingen av reaktoren i Halden vil øke avfallsmengden hit. Altså trengs det et nytt deponi om ikke veldig mange år.

Det dreier seg om et nytt anlegg av samme type som i Himdalen, et såkalt kombinert lager og deponi for lav- og mellomaktivt radioaktivt avfall. En kombinert løsning innebærer at noe av avfallet skal lagres isteden for å deponeres. Lagring innebærer at det skal være mulig å få tilgang til avfallet for inspeksjon, eventuell fornyet behandling og eventuell omplassering. Deponering innebærer at avfallet støpes inn, siden det da ikke foreligger noe behov for videre inspeksjon eller ny behandling.

Anlegget i Himdalen er et fjellanlegg med fire separate haller med 50 meter fjelloverdekning. Tre av hallene benyttes for deponering av avfall. Her blir avfallet støpt inn i store betongrom. En hall skal ha funksjon som lager frem til driftsperiodens slutt. Anlegget er dimensjonert for 10 000 beholdere med radioaktivt avfall. Det er bygget av Statsbygg som også eier anlegget, mens det er Institutt for energiteknikk (IFE) som drifter det og som har det primære ansvaret for sikkerheten der.

Nærings- og fiskeridepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag å utrede et nytt anlegg. Utredningen skal omfatte analyser og kostnadsoverslag for et nytt anlegg, blant annet hvordan anlegget skal utformes og hvor det bør være lokalisert. Statsbygg har satt ut utredningsoppdraget til konsulentselskapet WSP Norge, skriver departementet på regjeringens nettsted. Statsbygg opplyser på sin nettside at det er et nasjonalt mål å finne tekniske løsninger og mulige lokaliseringer der alt framtidig radioaktivt avfall kan samles på ett sted.

Erfaringen fra etableringen i Himdalen viser at en slik prosess med planlegging og bygging tar rundt 10 år.

Les mer i Kretsløpets papirutgave nr 1-2019

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE