Oppdaget mye ulovlig avfallseksport

Illustrasjonen viser kilder til EE-avfall som eksporteres ulovlig fra Norge, og hvilke veier avfallet tar før det ender opp i land utenfor Europa. Illustrasjon: Melkeveien/Miljødirektoratet.

Hele 17 av 41 kontrollerte eksportforsendelser ble stoppet fordi de inneholdt avfall og ikke brukte produkter. Fem av disse inneholdt EE-avfall, resten var brukte biler og bildeler.

 

I en samarbeidsaksjon kontrollerte Miljødirektoratet og Tolletaten i løpet av to uker 41 forsendelser med brukte gjenstander ved havnene i Oslo, Larvik, Stavanger og Narvik samt ved Svinesund. Tilsynsaksjonen ble gjennomført for å kontrollere om forsendelser som var deklarert med brukte EE-produkter faktisk inneholdt brukte produkter og ikke avfall.  Biler og bildeler, som ofte eksporteres sammen med EE-gjenstander, ble også kontrollert.

Og nesten halvparten av dem ble stoppet fordi innholdet ikke tilfredsstilte regelverket. Avfallsforskriften stiller nemlig krav til at brukte EE-produkter som eksporteres skal fungere, og eksportøren må legge frem dokumentasjon på en godkjent funksjonstest. I tillegg skal produktene være godt beskyttet og emballert.

Vi har grunn til å tro at aktører og bakmenn som er godt organisert, står bak mye av den ulovlige eksporten av EE-avfall. Det er avgjørende at myndighetene jobber sammen for å kunne avdekke og forhindre slik miljøkriminalitet, sier avdelingsdirektør i Miljødirektoratet, Bjørn Bjørnstad.

– Tolletaten ser alvorlig på denne type miljøkriminalitet. Tolletaten vurderer fortløpende tiltak for å øke eksportkontrollen av konteinere som kan inneholde miljøfarlig avfall, sier divisjonsdirektør Heidi Vildskog i Tolletatens grensedivisjon.

Det fremgår også av pressemeldingen fra Miljødirektoratet at Økokrim har bistått i planleggingen av aksjonen. – Ulovlig eksport og import av avfall er profittmotivert miljøkriminalitet som har et omfattende globalt omfang. ØKOKRIM har hatt og kommer til å ha straffesaker på dette feltet, og samarbeid mellom forvaltning og politi/påtalemyndighet, både nasjonalt- og internasjonalt, er svært viktig, sier førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland, leder for miljøkrimavdelingen i Økokrim.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE