Politiet henlegger saken mot SAR

K +

Politiet har konkludert med at ingen kan holdes strafferettslig ansvarlig for eksplosjonen som 24. juni 2021 førte til disse skadene. Fra presentasjon laget av Returkraft.

Rundt åtte måneder etter at DSB anmeldte SAR as for å ha sendt feilklassifisert avfall til Returkraft henlegger politiet saken. Politiadvokat Johan Martin Kile i Agder politidistrikt opplyser til Fædrelandsvennen at etterforskingen ikke har gitt nødvendig grunnlag for å konkludere utover rimelig tvil med hva som forårsaket eksplosjonen.

Poltiadvokaten begrunner henleggelsen slik: Beviskravet i straffesaker er svært strengt. For å kunne reagere med straff må påtalemyndigheten finne bevist utover enhver rimelig tvil at samtlige vilkår for straff i loven er oppfylt, og en må mene at dette lar seg bevise i retten. Blant det som må kunne bevises utover rimelig tvil er kravet til at gjerningspersonen har handlet med den skyld som kreves for straff.

Videre heter det at politiet gjennom etterforskningen har funnet at innholdet i tankbilen fra Sar AS hadde et flammepunkt på under 60 grader og dermed skulle vært merket som farlig gods. Men den har altså ikke gitt tilstrekkelig grunnlag for å konkludere utover rimelig tvil med hva som forårsaket eksplosjonen. – Vi har ikke funnet grunnlag for å ilegge enkeltpersoner eller Sar AS straff i forbindelse med feilmerkingen av tankbilen, heter det i politiadvokatens redegjørelse.

Det vises videre til at politiets etterforsking har vært mer komplisert enn i mange andre saker, med mange tekniske undersøkelser og avhør. Det er på det rene at det foregikk sveising i området da eksplosjonen oppsto. Politiet har også merket seg at Arbeidstilsynet har påvist forskriftsbrudd og mangelfulle rutiner hos Sar AS og Returkraft. Etterforskingen har ikke gitt grunnlag for å konstatere at noen har opptrådt straffbart i forbindelse med disse omstendighetene, skriver Johan Martin Kihle.

Verken DSB, Returkraft eller KLP forsikring vil kommentere henleggelsen. Men direktør Tor Olav Schibevaag i Sar as skriver til Fædrelandsvennen at saken burde vært henlagt som intet straffbart forhold, men at han uansett er tilfreds med at anmeldelsene nå er henlagt.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE